Czym jest prawo konsumenckie i co tak naprawdę wolno konsumentowi?

Krzysztof Jagielski
31.03.2020

Żyjemy w czasach, w których każdy z nas, będąc konsumentem, dysponuje szeregiem praw i przywilejów. Ich zakres został tak bardzo posunięty na naszą korzyść, że w zasadzie możemy czuć się bezpiecznie, podczas dokonywania jakiejkolwiek transakcji. Jednak w praktyce, aby mieć pewność, że w razie czego będziemy mogli odstąpić od umowy sprzedaży , niezbędna jest wiedza w zakresie praw nam przysługujących. Świadomy sprzedawca bowiem zabezpiecza się na wypadek reklamacji. Czym więc jest nasze prawo konsumenckie i jak możemy domagać się jego przestrzegania?

Definicja i ramy

Z założenia prawo konsumenckie obejmuje wszelkie akty normatywne, które chronią konsumenta w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów. W praktyce jednak nieznajomość swoich praw może nam zaszkodzić, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi wyznacznikami tego tematu. W ramach prawa znajdują się reguły dotyczące reklamacji i zwrotu towaru, wolnego wyboru, rzetelnej informacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wysłuchania głosu konsumenta i edukacji konsumenta. Szerzej ten temat omówiony został w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku.

Prezes UOKIK

W naszym kraju istnieje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stoi na straży praw konsumentów. Może się do niego zwrócić każdy konsument, który czuje się poszkodowany przez sprzedawcę. Urząd ten może wszcząć postępowanie względem przedsiębiorcy, co do którego istnieje podejrzenie nieprzestrzegania prawa. Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że prawo konsumenckie zostało naruszone, może on nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową. Kontroli dokonuje zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i podległa Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlowa, która powołana została właśnie w celu ochrony praw konsumentów i interesów gospodarczych państwa.

Prawo konsumenckie a przedsiębiorca

Zbiór przepisów, które składają się na prawo konsumenckie, chroni jedną ze stron bardziej, dlatego że w tym równaniu to sprzedawca jest silniejszą stroną. To on zna swój produkt i wie, jakie są jego mocne i słabe strony. Dlatego właśnie, aby zabezpieczyć się przed roszczeniami ze strony kupujących, warto znać obowiązki ciążące na sprzedawcy. Choć może się to wydawać skomplikowane, bez trudu znajdą się prawnicy, którzy wszelkie zawiłości należycie wytłumaczą. Korzystanie z ich usług jest dziś na porządku dziennym i pomaga przestrzegać praw należnych konsumentom bez ryzyka popełnienia olbrzymiego błędu.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.