Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Krzysztof Jagielski
19.05.2023

Otrzymanie kredytu na zakup nieruchomości wymaga od kandydata spełnienia pewnych warunków, w tym dysponowaniem odpowiednią, pozwalającą na regularne spłaty, pensją miesięczną. Ile musi ona wynosić, aby satysfakcjonowała przedstawicieli banków, zajmujących się analizą dostarczanych wniosków? O tym lepiej dowiedzieć się zawczasu, aby poprawnie oszacować swoją zdolność kredytową.

Kredyt na kwotę 200, 300 i 400 tysięcy złotych – ile trzeba miesięcznie zarabiać, aby go otrzymać?

Hipotetycznie, aby otrzymać kredyt na kwotę 200, 300 lub 400 tysięcy złotych w Polsce, minimalny dochód miesięczny netto starającego się o to powinien wynosić odpowiednio 6 000, 9 000 i 12 000 zł.

Rozważane pensje stanowią zakładane minimum w przypadku ubiegania się o nowe zobowiązanie finansowe na 25 lat. Wydłużenie okresu spłaty może obniżyć wymagania zarobkowe poszczególnych banków, aczkolwiek różnica ta nie będzie dla konsumentów zwykle zbyt odczuwalna. Inny sposób, już skuteczny, stanowi zdecydowanie się na skorzystanie z produktu bankowego we dwie osoby, np. przez małżeństwo lub związek partnerski.

Przedstawione wymogi i dedykowane zarobki są jednak wyłącznie teoretyzowaniem tego skomplikowanego tematu – podana minimalna wysokość dochodu, która pozwala na uzyskanie kredytu, może różnić się w zależności od m.in.:

  • warunków oferty;
  • historii kredytowej zainteresowanego;
  • wysokości wkładu własnego;
  • okresu spłaty.

Banki traktują każde zgłoszenie i wniosek indywidualnie; analizują szczegółowo zdolność kredytową konsumenta, w celu upewnienia się, że będzie on zdolny do spłaty zobowiązania zgodnie z ustaleniami podpisywanej umowy.

Bank odmówił udzieleniu kredytu pomimo wysokiej pensji miesięcznej – co może być tego przyczyną?

Istnieją skrajne przypadki, w których banki odmówią udzielenia kredytu w wysokości 200 tysięcy złotych nawet zarabiającym powyżej 6 000 złotych. Dlaczego, skoro spełniają, jak mogłoby się pierwotnie zdawać, najważniejszy warunek?

Chociaż wysokość pensji jest istotnym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową kandydata, to niejedynym. Pracownicy przeprowadzający szczegółową analizę sprawdzają też wiele innych czynników – przyczyną odmowy udzielenia pomocy finansowej może być np. brak stałego zatrudnienia lub niewystarczająca długość trwania zatrudnienia (brak umowy na czas nieokreślony), co mogłoby wpłynąć potencjalnie na stabilność dochodów. Sprawdzają też obecne zadłużenia oraz historię kredytową i spłacania dotychczasowych zobowiązań.

Innymi czynnikami wpływającymi na skuteczność w uzyskaniu kredytu hipotecznego są:

  • wysokość wkładu własnego;
  • stan nieruchomości;
  • okres spłaty (dłuższy wcale nie zawsze oznacza dla banku pewniejszy, ze względu np. na zwiększoną szansę wystąpienia choroby lub śmierci kredytobiorcy).

W przypadku uzyskania odmowy warto skonsultować się z pracownikiem banku. Powinien wtedy przedstawić szczegółowe informacje na temat przyczyn odmowy oraz zalecanych działań, potrzebnych do poprawy zdolności kredytowej w przyszłości.

Co zrobić, oprócz podwyższenia swoich zarobków, aby uzyskać pozytywną decyzję kredytową?

Podczas aktywnego starania się o akceptację wniosku kredytowego, oprócz podwyższania swojego poziomu dochodów, należy podjąć kilka innych kroków – zwiększą one szansę na sukces całego przedsięwzięcia.

Na samym początku warto skorzystać z kalkulatora rat kredytowych, np. Bankier SMART, dostępnego pod linkiem https://www.bankier.pl/smart/narzedzia/kalkulator-kredytu-hipotecznego-raty-koszt. Użycie go pozwoli konsumentowi obliczyć miesięczne koszty związane z kredytem hipotecznym i dostosować budżet do tych wydatków (m.in. ograniczając ilość aktualnie trwających zobowiązań finansowych).

Po wykonaniu dokładnej analizy samych ofert bankowych konsument powinien zająć się wnikliwym przebadaniem własnych możliwości. Banki zwrócą uwagę na charakter zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy, więc zaleca się zainteresowanemu postarać się o uzyskanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli to niemożliwe, np. ze względu na to, że jest on przedsiębiorcą, to wybrana instytucja finansowa może wymagać upływu odpowiedniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także weryfikacji historii ekonomicznej firmy.

Jak poprawić swoją historię kredytową? Terminowymi spłatami zobowiązań i aktywnym unikaniem zaległości w opłacaniu rachunków. Co zrobić jednak w przypadku, w którym kredyt hipoteczny będzie pierwszym zobowiązaniem w życiu zainteresowanego? Dobrym pomysłem zdaje się podjęcie działania, dzięki któremu nie będzie to już dłużej prawdą, tj. zdecydować się na inną, mniejszą pożyczkę. Pozwoli to na zwiększenie wiarygodności konsumenta w oczach banku.

Ciekawym rozwiązaniem dla osób, które dysponują zwykle dużymi, ale nieregularnymi i niestabilnymi dochodami miesięcznymi, jest zwiększenie wkładu własnego. Zmniejsza to ryzyko całego przedsięwzięcia, dzięki czemu pracownicy banku mogą patrzeć przychylniej na wniosek interesanta.

Odmowa kredytu w banku – ile odczekać przed ponowną próbą złożenia wniosku?

Czas oczekiwania przed ponowną próbą złożenia wniosku o kredyt hipoteczny po odmowie zależy od wielu czynników, w tym od powodów odmowy i sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Jeśli przyczyną odmowy był brak zdolności kredytowej (niski poziom przychodów lub zbyt liczne aktualne zobowiązania), to koniecznością będzie przeznaczenie tyle czasu na poprawę własnej sytuacji, ile będzie trzeba – w niektórych przypadkach okres ten przedłuża się nawet do kilku lat. Niestety, nie istnieje żaden inny sposób, który pozwalałby na uniknięcie odmowy w takiej sytuacji.

Jeśli jednak powodem odrzucenia wniosku był brak dokumentów lub niespełnienie wymogów dotyczących nieruchomości, to złożyć go ponownie można tuż po naprawieniu zaistniałych błędów. Zazwyczaj ponowna weryfikacja wniosku jest wtedy szybsza.

Podsumowując: konsument, aby dostać kredyt hipoteczny, musi wykazać określony poziom miesięcznych zarobków, a ponadto dysponować pozytywną historią w BIK oraz mieć wystarczającą zdolność kredytową.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie