Inwestowanie w nieruchomości w 2024 roku. Prognozy i trendy

Andrzej Winnicki
27.01.2024

Rynek nieruchomości w Polsce jest jednym ze stabilniejszych i bezpieczniejszych rynków inwestycyjnych. W ostatnich latach ceny nieruchomości stale rosły, a popyt na nie nieustannie się zwiększał. Czy w 2024 roku trend ten się utrzyma? Jakie trendy będą kształtować rynek nieruchomości w nadchodzącym roku?

Prognozy cen nieruchomości w 2024 roku

Eksperci prognozują, że w 2024 roku ceny mieszkań w Polsce wzrosną o 10-15%. W mniejszych miastach może wystąpić korekta w dół, ale w dużych aglomeracjach wzrost cen będzie nadal znaczący. Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost cen będą:

  • Rosnące wymogi energetyczne, które będą skłaniać inwestorów do kupowania nieruchomości o wysokim standardzie energetycznym.
  • Ograniczona podaż gruntów, która będzie sprzyjać wzrostowi cen nieruchomości.
  • Rosnące wynagrodzenia, które będą zwiększać zdolność kredytową potencjalnych nabywców.

Trendy kształtujące rynek nieruchomości w 2024 roku

Oprócz wzrostu cen nieruchomości, w 2024 roku na rynku nieruchomości będą widoczne następujące trendy:

Zwiększone zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości pod wynajem

Wraz ze wzrostem cen mieszkań, coraz więcej osób będzie zmuszonych do wynajmu. To z kolei będzie sprzyjać wzrostowi popytu na nieruchomości na wynajem.

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych

Wraz z rozwojem gospodarczym, będzie wzrastał popyt na powierzchnie biurowe, handlowe i magazynowe. Równie dobrze wygląda to na rynku najmu nieruchomości na pokoje dla studentów.

Zwiększone zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości zrównoważone

Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, nieruchomości, które spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju, będą cieszyć się większym zainteresowaniem.

Porady dla inwestorów

Osoby, które planują inwestować w nieruchomości w 2024 roku, powinny pamiętać o następujących kwestiach:

  • Dokładne przeanalizowanie sytuacji rynkowej: Przed podjęciem decyzji o inwestycji, należy dokładnie przeanalizować sytuację rynkową, w tym prognozy cen nieruchomości.
  • Wybór odpowiedniej lokalizacji: Lokalizacja jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wartość nieruchomości. Dlatego wybór odpowiedniej lokalizacji jest kluczowy dla sukcesu inwestycji.
  • Dokonanie rzetelnej analizy finansowej: Przed zakupem nieruchomości, należy dokładnie przeanalizować jej koszty, w tym koszty zakupu, remontu, utrzymania i ewentualnego wykupu.

Zalecane źródła danych rynkowych

Do uzyskania informacji o sytuacji rynkowej nieruchomości można wykorzystać następujące źródła:

  • Raporty rynkowe przygotowywane przez firmy doradcze i analityczne.
  • Dane publikowane przez GUS i inne instytucje państwowe.
  • Dane dostępne na stronach internetowych portali ogłoszeniowych.

Chcesz zacząć inwestować w nieruchomości?

W przypadku osób, które planują inwestować w nieruchomości pod wynajem, warto zapoznać się z ofertą firmy Dobrego Najmu. Jeśli inwestowanie w nieruchomości chodzi Ci po głowie, ale nie wiesz, od czego zacząć, to współpraca będzie dla Ciebie najbezpieczniejszym startem.

Podsumowanie

Rynek nieruchomości w Polsce w 2024 roku będzie dynamiczny. Prognozy cen nieruchomości są optymistyczne, a widoczne trendy, takie jak zwiększone zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości pod wynajem i rozwój rynku nieruchomości komercyjnych, sprzyjają wzrostowi popytu na nieruchomości. Osoby, które planują inwestować w nieruchomości w nadchodzącym roku, powinny pamiętać o dokładnym przeanalizowaniu sytuacji rynkowej i dokonaniu rzetelnej analizy finansowej.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie