Kolejne zmiany w podatku VAT

Antoni Kwapisz
01.06.2020

Choć wieści o pozytywnych zmianach w białej liście podatników VAT krążyły już zdecydowanie wcześniej, to jednak realna zmiana obowiązującego prawa nastąpić ma dopiero w bieżącym miesiącu. 6 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wspomnianego wykazu. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Biała lista podatników VAT – zmniejszone ryzyko nałożenia sankcji

Choć wieści o pozytywnych zmianach w białej liście podatników VAT krążyły już zdecydowanie wcześniej, to jednak realna zmiana obowiązującego prawa nastąpić ma dopiero w bieżącym miesiącu. 6 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wspomnianego wykazu. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Czym jest i co zawiera biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to wykaz informacji o podatnikach VAT obowiązujący od 1 września 2019 r. Obejmuje on zarówno podatników zarejestrowanych do celów VAT (czynnych jak i zwolnionych), jak i podatników, w przypadku których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub zostali oni wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT, a także podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Opisywany spis zawiera dane odnoszące się do statusu podatnika VAT (czynny, zwolniony z VAT, niezarejestrowany oraz wykreślony lub przywrócony), jak również inne informacje na temat przedsiębiorców takie jak m.in. nazwa i adres firmy, NIP, REGON, numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej etc.

Sam dokument posiada postać elektroniczną. Jest on dostępny na stronie BIP Ministerstwa Finansów i stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadzeniem białej listy podatników VAT zajmuje się Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), natomiast aktualizacja spisu dokonywana jest raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

W praktyce biała lista podatników VAT zobowiązuje podatników VAT do każdorazowej weryfikacji tego, czy dany przedsiębiorca (tj. kontrahent) widnieje na białej liście jako czynny podatnik VAT, a także czy podany przez niego numer rachunku jest zgodny z tym, który widnieje na białej liście.

Co się zmieni?

Do tej pory przedsiębiorcy, którzy nie dochowali należytej staranności wynikającej z poprawnego użycia białej listy podatników, musieli liczyć się z możliwością poniesienia kary finansowej. Po zmianach wspomniane sankcje zostaną znacząco ograniczone.

Sankcja nie zostanie nałożona na podatników, którzy opłacą fakturę z wykorzystaniem metody split payment nawet wówczas, gdy nie sprawdzą oni czy numer rachunku kontrahenta jest zgodny z tym widniejącym na białej liście. W praktyce skorzystanie z metody podzielonej płatności stanowić będzie swego rodzaju ochronę przed nałożeniem sankcji.

W przypadku przesłania należności za towar/usługę na rachunek spoza białej listy podatników VAT, podatnik zobowiązany jest do złożenia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza spisu. Po zmianach będzie on musiał dokonać zawiadomienia wyłącznie jeden raz. Jeśli więc zleci taki przelew ponownie, wówczas złożenie zawiadomienia nie będzie konieczne (pod warunkiem, że będzie chodziło o tego samego kontrahenta). Dodatkowo sankcja nie zostanie nałożona na podatnika, który prześle należność na rachunek cesyjny do płatności faktoringowych.

Poszerzenie katalogu sytuacji wyłączających nałożenie kary finansowej na przedsiębiorców znajdzie zastosowanie również w przypadku PIT i CIT. Obecnie podatnik, który uiści należności na konto kontrahenta spoza białej listy, nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatku na kwotę przekraczającą 15 000 zł. Poza tym jest on zagrożony solidarną odpowiedzialnością VAT (obecnie również można tego uniknąć stosując metodę split paymet).

Ponadto na podatników, którzy między 1 stycznia 2020, a 30 czerwca 2020 r. uiścili należność za fv przy pomocy metody split payment bez sprawdzania rachunku kontrahenta, również nie zostanie nałożona sankcja.

Zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów, przedsiębiorcy mają 14 dni na złożenie zawiadomienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o fakcie wykonania przelewu na rachunek spoza białej listy podatników VAT. Wspomniany, wydłużony termin ma bezpośredni związek z wybuchem epidemii wirusa SARS-Cov-2. Co jednak istotne to fakt, że po zakończeniu epidemii termin ten wynosić będzie 7 dni. Jednocześnie przypominamy, że początkowo przedsiębiorcy mieli jedynie 3 dni na złożenie wspomnianego zawiadomienia.

Należy dodać, iż wymienione powyżej zmiany zaczną obowiązywać dopiero w momencie przyjęcia przez Senat oraz po uzyskaniu podpisu prezydenta. Do tego czasu przedsiębiorcy zobowiązani są stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów.

Program do białej listy

Opisane powyżej zmiany w przepisach dotyczących białej listy podatników, bez wątpienia będą dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Naturalnie nie oznaczają one możliwości rezygnacji z używania opisanego spisu podatników. Niezależnie od sposobu sprawdzania partnerów biznesowych (za pośrednictwem API lub przy użyciu pliku tekstowego) przedsiębiorcy będą musieli zaopatrzyć się w rozwiązania umożliwiające łączenie się z wykazem. Jeśli poszukujesz sprawdzonego i pewnego narzędzia to godnym polecenia narzędziem jest program Hogart Biała Lista. Więcej informacji na temat aplikacji znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/biala-lista-podatnikow-vat/.

 

 

 

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.