Program Aktywny Samorząd - szansa pomocy dla osób z niepełnosprawnością

Mariusz Siwko
23.08.2023

Od początku marca 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, a stanowią realną szansę na wsparcie osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się, ale nie tylko. Czego dotyczy Program Aktywny Samorząd? Jakie korzyści niesie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Spieszymy z odpowiedzią. 

Czego dotyczy Program Aktywny Samorząd? 

Program Aktywny Samorząd dzieli się na trzy moduły. Pierwszy z obszarów, a więc likwidacja bariery transportowej to ogromna szansa na uzyskanie pomocy w zakupie specjalistycznego oprzyrządowania do poruszania się samochodem. Pomoc jest skierowana do osób z ze znacznym lub umiarkowanym stopniem o niepełnosprawności narządu ruchu. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania dotyczy również osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w dysfunkcją narządu słuchu. Dofinansowanie obejmuje również pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, także dla osób borykających się z dysfunkcją narządu słuchu, wymagającą korzystania z usług tłumacza języka migowego. 

Program zakłada pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego. Dodatkowo obejmuje dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego. Dodatkowo w ramach pomocy można skorzystać ze wsparcia w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne czy skutera inwalidzkiego, a także oprzyrządowania elektrycznego do wózka tradycyjnego. 

Program Aktywny Samorząd to szansa na dofinansowanie bądź zwrócenie kosztów wynikających z uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Dotyczy to zarówno opłaty za naukę, pokrycie kosztów kształcenia, jak i dopłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 

Kto może skorzystać z pomocy? 

Adresaci pomocy są różni, w zależności od konkretnej formy dofinansowania. Programem powinny zainteresować się osoby ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu, niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu oraz osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Z pomocy w ramach Programu Aktywny Samorząd mogą skorzystać również osoby borykające się ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności kończyn górnych i dolnych. Wzięcie udziału w programie jest objęte szczegółowymi wymaganiami, dlatego zalecamy zapoznanie się z pełną treścią programu dostępną w sieci. 

Program Aktywny Samorząd ma na celu wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie barier w życiu społecznym oraz zawodowym dla osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. Warto zapoznać się z tematem i skorzystać z możliwości, jakie zostały zaprezentowane przez twórców programu. Skorzystanie z dofinansowań może skutecznie polepszyć warunki życia osób z niepełnosprawnościami. 

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie