Droga do sukcesu

Jerzy Biernacki
02.06.2015

Hałas może stanowić problem w wielu miejscach pracy, a nie tylko na placach budowy czy w fabrykach. Jest on obecny wszędzie, począwszyod gospodarstw rolnych po bary, szkoły i sale koncertowe. Niezależnie od miejsca pracy, należy wyróżnić trzy podstawowe działania, dzięki którym można uniknąć szkód wyrządzonych pracownikomprzez hałas:
- ocena ryzyka hałasu,
- na jej podstawie podjęcie działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka,
- regularne monitorowanie i weryfikowanie skuteczności zastosowanych działań.

Ocena ryzyka

Stopień i rodzaj oceny zależy od zakresu i stopnia nasilenia problemu w miejscu pracy, należy jednak uwzględnić wszystkie rodzaje ryzyka spowodowane hałasem. Na przykład, sposoby zwiększania ryzyka wypadków w fabryce przez hałas powinny być rozpatrywane w powiązaniu z ryzykiem uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem (NIHL).

Kluczowe działania przy dokonywaniu oceny ryzyka

1. Identyfikacja różnych rodzajów ryzyka związanych z hałasem w organizacji.
Na przykład:
- czy niektórzy pracownicy są narażeni na hałas, który potencjalnie może doprowadzić do uszkodzenia słuchu?
- czy w środowisku pracy występują niebezpieczne substancje, które mogą zwiększyć ryzyko uszkodzenia słuchu?
- czy w przypadku niektórych zadań hałas utrudnia komunikację, zwiększając tym samym ryzyko wypadków?
- czy rodzaj hałasu ma wpływ na pogłębienie stresu związanego z pracą wewnątrz organizacji?

2. Określenie, kto może zostać poszkodowany i w jaki sposób, łącznie z personelem zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, jak również pracownikami z grup szczególnego ryzyka (np. kobiety ciężarne).

3. Ocena zastosowanych już środków mających na celu ograniczenie poziomów hałasu i podjęcie decyzji co do dalszych niezbędnych działań.

4. Archiwizacja wszystkich zebranych danych i udostępnienie pracownikom oraz ich przedstawicielom.
 

Podjęcie działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie ryzyka

Opracowano hierarchię środków, które można zastosować w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników:
- eliminacja źródeł hałasu,
- ograniczanie hałasu u źródła,
- środki ochrony zbiorowej, organizacja pracy i rozmieszczenie poszczególnych stanowisk pracy,
- środki ochrony indywidualnej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.