Hałas w miejscu pracy - Polska - lata 2000-2004

Antoni Kwapisz
02.06.2015

Wprowadzenie
Co najmniej 15 proc. pracowników w Polsce odczuwa hałas przez cały czas pracy. Hałas powoduje zmęczenie, stres i nieracjonalne zachowanie, niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Nadmierny hałas w pracy skutkuje utratą sprawności narządu słuchu, a w konsekwencji trwałym, obustronnym ubytkiem słuchu – zaliczanym do grupy chorób zawodowych.

Hałas jest wciąż podstawowym szkodliwym czynnikiem fizycznym, występującym w środowisku pracy. Pomimo stałego spadku liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem, nie zmienia się praktycznie wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia (na 1000 zatrudnionych w zbiorowości objętej badaniami statystycznymi). Zagrożenie związane z nadmiernym hałasem wzrasta prawie dwukrotnie w przemyśle (zakłady prowadzące działalność produkcyjną, zakłady wydobywcze lub energetyczne)

czytaj więcej: artykuł w formacie PDF poniżej:

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.