HAŁAS W PRACY A UTRATA SŁUCHU

Maciej Piwowski
02.06.2015

Codzienna ekspozycja na nadmierny hałas w miejscu pracy jest pierwszym czynnikiem przyczyniającym się do utraty słuchu wśród społeczności pracujących.

Lata pracy w hałaśliwych warunkach znacząco zwiększają ryzyko pojawienia się poważnych trudności ze słuchem i szumem w uszach. Zostało to potwierdzone przez badania brytyjskie przeprowadzone na liczbie 12 907 mężczyzn i kobiet w 34 brytyjskich przychodniach lekarskich i w służbach wojskowych. Ryzyko poważnych problemów ze słuchem podwaja się po 5 latach pracy w hałaśliwym środowisku.

Znacznie więcej mężczyzn niż kobiet jest narażonych w przeciągu wielu lat na wysoki poziom hałasu w miejscu pracy. Badanie pokazało, że 3% kobiet i aż 16% mężczyzn pracowało dłużej niż 10 lat w hałaśliwym środowisku. Co więcej, mężczyźni pracujący przez lata w hałasie są bardziej podatni na utratę słuchu niż kobiety pracujące w tych samych warunkach.

W grupie mężczyzn, którzy pracowali dłużej niż 10 lat w głośnym miejscu pracy, poważne problemy ze słuchem są 3,8 razy częściej spotykane niż u mężczyzn nigdy niepracujących w hałaśliwym otoczeniu. Kobiety z 10-letnią praktyką pracy w hałasie 2,2 razy częściej doświadczają trudności ze słuchem w stosunku do kobiet pracujących w warunkach pozbawionych hałasu.

W hałaśliwym otoczeniu ludzie krzyczą, aby usłyszeć się nawzajem. Badania nie dostarczają jednak informacji dotyczących różnic w poziomie hałasu występującego w typowo męskich lub kobiecych miejscach pracy.

Szum w uszach jest inną niedogodnością związaną z pracą w warunkach zwiększonego hałasu.
13,4% mężczyzn pracujących dłużej niż 10 lat w takich warunkach doświadcza ciągłego dzwonienia bądź brzęczenia w uszach. To 2,6 razy częściej niż u mężczyzn nie narażonych na ciągły hałas. Częstotliwość występowania szumów w uszach wśród kobiet wzrasta 2,8 razy już po 1-5 latach pracy w głośnym otoczeniu.

Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii ryzyko wystąpienia problemów ze słuchem i tinnitus (szumów usznych) wzrasta już po roku pracy w warunkach zwiększonego hałasu. Po 5 latach ryzyko znacznej utraty słuchu jest 3 razy większe niż u osób pracujących w małym natężeniu hałasu.
Można zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów ze słuchem i szumem poprzez właściwą ochronę uszu, np. noszenie zatyczek do uszu oraz podobnych urządzeń osłaniających. 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.