Hałas - zanieczyszczenie środowiska

Remigisz Szulc
02.06.2015

Hałas i związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczenia środowiska. W Polsce strefa obciążenia hałasem obejmuje ponad 20% powierzchni kraju. Problem jest często bagatelizowany, ponieważ skutki oddziaływania nie są natychmiastowe.

W dużym mieście czy w pobliżu często uczęszczanych dróg nie da się uniknąć hałasu. Można go jednak minimalizować budując ściany o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, stosując drzwi i okna z atestem akustycznym oraz dbając o ich prawidłowy montaż.

W krajach wysoko rozwiniętych właśnie na hałas skarży się coraz więcej osób. Stale rosnąca liczba samochodów, głośno pracujące maszyny, wzmożony ruch komunikacyjny - wpisują się w obraz codziennego życia. Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że ponad 10 mln ludzi żyjących w dużych miastach i 4,5 mln w małych stale narażonych jest na hałas powyżej 70 dB.

Czym jest hałas
Hałas to każdy uciążliwy, szkodliwy bądź niebezpieczny dla zdrowia dźwięk. Człowiek reaguje na dźwięki o częstotliwości od 20Hz do 20.000Hz. Niesłyszalne dla nas dźwięki poniżej 20Hz - infradźwięki, a powyżej 20kHz - ultradźwięki, również mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. O poziomie głośności słyszanego dźwięku decyduje ciśnienie akustyczne. Rozpiętość ciśnień dźwięków, na które reagujemy, jest ogromna, dlatego do określenia ich poziomów używa się wartości wyrażonych w decybelach dB. I tak dźwięki najcichsze mają poziom ciśnienia akustycznego równy 0 dB. Ból uszu wywołuje hałas o poziomie 130-140 dB.

Ministerstwo Ochrony Środowiska obliczyło, że hałas drogowy sięga w dużych miastach poziomu 75 dB i odpowiednio po kilka decybeli mniej w średnich oraz małych miastach. Do hałasu wytwarzanego przez pojazdy należy dodać inne, np. pracujących na ulicach maszyn, przelatującego samolotu. Dopiero wtedy mamy pełen obraz rzeczywistości miejskiej. Problem hałasu narasta systematycznie wraz z rozwojem motoryzacji. Prawie połowie mieszkańców miast najbardziej dokucza hałas wytwarzany przez środki komunikacji drogowej, szynowej i lotniczej. Obliczono, iż każdego roku poziom hałasu w dużych ośrodkach miejskich wzrasta o jeden decybel. Według danych Ministerstwa Ochrony Środowiska w miastach, w których mieszka od 200 tys. do mln. ludzi i w miastach powyżej 1 mln na hałas narażonych jest 40% mieszkańców. W miastach od 50 do 200 tys. - 35%, od 5 do 50 tys. - 25%, a w osiedlach wiejskich - 7%.

Także w miejscowościach uzdrowiskowych w Polsce znacznie przekracza się poziom dopuszczalnego hałasu, który wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. W niektórych uzdrowiskach poziom hałasu dorównuje poziomowi charakterystycznemu dla dużych miast.

Hałas szkodzi zdrowiu
Hałas ma negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Wiąże się to głównie z tym, iż bezpośrednio oddziałuje na narząd słuchu. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy nie tylko od poziomu ciśnienia akustycznego, lecz także czasu narażenia na odbieranie głośnych dźwięków. Im jest głośniej i im dłuższa jest dawka hałasu, tym bardziej szkodzi zdrowiu. Badania doświadczalne wykazały, iż po przekroczeniu poziomu 75 dB występują wyraźne zaburzenia funkcji fizjologicznych organizmu. Hałas w środowisku pracy, nawet poniżej poziomu 80 dB, źle wpływa na jakość i wydajność pracy. Zdolność koncentracji jest znacznie gorsza, spada możliwość zrozumiałej komunikacji międzyludzkiej. Narasta zmęczenie uniemożliwiające prace nad zadaniami koncepcyjnymi i wymagającymi precyzji.

Rodzaje hałasu

Rodzaje hałasu
Do wnętrza naszych domów docierają odgłosy z zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia. Hałasy zewnętrze dobiegają spoza budynku. Są o tyle bardziej dokuczliwe i głośne, o ile w pobliżu znajduje się droga często uczęszczana, zakład przemysłowy, tory czy korytarz powietrzny. Hałas wewnętrzny dzieli się na bytowy i instalacyjny. Hałas bytowy wytwarzają sami mieszkańcy budynku, instalacyjny - pochodzi od znajdujących się w nim instalacji i urządzeń technicznych. Nie muszą być wcale głośne, by zakłócały spokój domowników. Od tego, czy nasz dom będzie odpowiednio wyciszony akustycznie, zależy jakość życia w nim. Badania wskazują, że mieszkańcy budynków właśnie na nadmierne hałasy skarżą się najczęściej. Dlatego warto zwrócić uwagę na odpowiednie parametry akustyczne w naszych domach.

Dzięki stosowaniu się do norm możliwe jest wyciszenie własnych czterech ścian. Ale uwaga, należy o to zadbać odpowiednio wcześnie, najlepiej już na etapie planowania domu. Trzeba skonsultować z architektem położenie budynku i plany zagospodarowania otaczającego nas terenu. Następnie należy dobrać odpowiednie materiały budowlane, szczególnie okna oraz drzwi. Odpowiednie, znaczy o właściwych parametrach izolacyjności akustycznej. Musimy przypilnować, aby materiały używane do budowy naszego domu oraz samo wykonanie odpowiadało normom wymaganym przez prawo. Niestety wiele istniejących i nowo wznoszonych budynków nie spełnia warunków zastosowania właściwych parametrów  akustycznych, nie chroni przed dźwiękami z zewnątrz i drganiami budynku. Gdy budynek już stanie, wprowadzenie poprawek jest bardzo trudne i wymaga poważnych nakładów finansowych.

Obecnie do budowania domów najczęściej stosuje się lekkie materiały konstrukcyjne, jak beton komórkowy czy ceramika poryzowana, głównie dlatego, że wiąże się to z oszczędnością energii w późniejszym użytkowaniu budynku. Budując z lekkich materiałów, należy jednak więcej uwagi poświęcić akustyce domu. Tzw. prawo masy mówi bowiem, że im cięższa ściana, tym lepsza jest jej izolacyjność akustyczna.

Beton, cegły wapienno-piaskowe, cegły ceramiczne pełne są wytrzymałe i zapewniają wysoką izolacyjność akustyczną przy stosunkowo niewielkiej grubości przegrody. Lekkie materiały budowlane nie zapewnią już tak dobrych parametrów akustycznych i wymagają dodatkowych warstw izolacji. Przy konstrukcji ścian zewnętrznych inwestorzy i architekci zwracają przede wszystkim uwagę na koszt wykonania, grubość ściany i izolacyjność termiczną. Niestety często drugorzędne znaczenie ma jej izolacyjność akustyczna.

Zwróć uwagę na drzwi i okna
Istotnym elementem są drzwi i okna. Mają gorszą izolacyjność akustyczną od ścian, skutkiem czego jest osłabienie zdolności tłumienia hałasu całej przegrody. Drzwi zewnętrzne na ogół dobrze chronią  przed  głośnymi  dźwiękami,  ponieważ  wykonane  są z solidnych materiałów - zwłaszcza antywłamaniowe, obite blachą i wypełnione wełną mineralną bądź pianką poliuretanową. W przypadku drzwi wewnętrznych najlepszą izolacyjność zapewnią drzwi pełne, bez otworów wentylacyjnych. Niebagatelne znaczenia mają także uszczelki obwiedniowe, które powinny być zamontowane na całym obwodzie skrzydła bądź futryny drzwi.

Izolacyjność akustyczna okna zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj, budowa i właściwości akustyczne ramy, wymiary oszklenia, czy uszczelnienie. Warto wiedzieć, że badania wskazały różnice w zdolności izolacji akustycznej jednakowo oszklonych okien tego samego systemu, ale wykonywanych przez różnych producentów. Dlatego możemy zażądać od producenta pokazania dokumentów potwierdzających zgodność uzyskiwanych parametrów z wartościami umieszczonymi w Aprobacie Technicznej. Jeżeli okolica  budynku  jest  bardzo  hałaśliwa,  warto  zainwestować w okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez zastosowanie szyb warstwowych laminowanych lub wprowadzenie do przestrzeni między szybami gazu ciężkiego zamiast powietrza, np. kryptonu, argonu czy ksenonu.

W niektórych miejscach hałas dobiegający z jezdni może stać się na tyle męczący, że mieszkanie w budynku staje się bardzo uciążliwe. Często jedynym ratunkiem jest przeprowadzka lub montaż nowych okien. Przy wymianie okien w domach usytuowanych w pobliżu często uczęszczanej drogi, warto zadbać o komfort domowników i zdecydować się na montaż okien o podwyższonej izolacji akustycznej.

Kiedy już kupimy takie okna, pamiętajmy, by zlecić ekipie montażowej zastosowanie takich materiałów między ramą okienną a futryną, dzięki którym połączenie to będzie dobrze zaizolowane zarówno termicznie jak i akustycznie. Jeśli tak się nie stanie, inwestycja w drogą stolarkę nie przyniesie oczekiwanych efektów. Instalatorzy, którzy montują okna z wykorzystaniem pian montażowych, mają od niedawna do dyspozycji piany o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Zalecane są one do montażu okien w strefach narażonych na nadmierny hałas, na przykład w budynkach położonych przy ulicach, na których panuje wzmożony ruch komunikacyjny. Dzięki zastosowaniu okien o dobrych właściwościach akustycznych oraz zamontowaniu ich z wykorzystaniem materiałów tłumiących, można w znacznym stopniu ograniczyć poziom hałasu docierający do naszych mieszkań.


źródło:

http://www.e-izolacje.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.