Informacja i szkolenie

Piotr Kowalczyk
02.06.2015

Pracownicy powinni zostać poinformowani i przeszkoleni w zakresie identyfikacji i postępowania z różnymi rodzajami ryzyka związanego z hałasem. Program szkoleń powinien obejmować zagadnienia związane z:
- rodzajami występującego ryzyka i sposobami jego eliminacji lub ograniczania,
- wynikami oceny ryzyka oraz wszelkimi pomiarami hałasu, wraz z ich interpretacją,
- sposobami ograniczania hałasu i środkami służącymi do ochrony słuchu (np. środkami ochrony indywidualnej),
- powodami oraz zasadami wykrywania i zgłaszania przypadków uszkodzenia słuchu,
- opieką zdrowotną pracowników i jej zakresem.

Regularne monitorowanie ryzyka i środków ochrony

Pracodawcy powinni przeprowadzać regularne kontrole, aby sprawdzić czy zastosowane działania służące zapobieganiu i ograniczeniu hałasu nadal działają skutecznie. W zależności od stopnia narażenia na hałas, pracownicy mają prawo do odpowiedniej opieki zdrowotnej. W takich przypadkach należy prowadzić indywidualną ewidencję ich stanu zdrowia oraz przekazywać informacje na ten temat pracownikom. Wiedza uzyskana na podstawie obserwacji powinna być uwzględniana w trakcie dokonywania przeglądów poszczególnych rodzajów ryzyka i środków ochrony.

Zaangażowanie pracowników

Przeprowadzanie konsultacji z pracownikami jest ujęte w przepisach prawnych i zapewnia zaangażowanie pracowników we wdrażanie procedur oraz ulepszeń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. Korzystanie z ich wiedzy daje pewność, że zagrożenia zostały poprawnie zidentyfikowane i zastosowano odpowiednie rozwiązania. Przedstawiciele pracowników odgrywają ważną rolę w tym procesie, gdyż wszelkie działania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powinny być konsultowane z pracownikami przed wprowadzeniem nowych technologii i wyrobów.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.