Pomiary hałasu maszyn i urządzeń

Antoni Kwapisz
01.06.2015

Pomiary hałasu maszyn i urządzeń

 

Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki a dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
 
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
 
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.


źródło: http://www.eko-ton.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie