Pomiary hałasu w środowisku

Antoni Kwapisz
01.06.2015

Pomiary hałasu w środowisku

Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
 
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 529 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji.
 
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
 
Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji.
 

źródło: http://www.eko-ton.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie