Przemysł – program ochrony słuchu

Profesjonalne ochrona słuchu wymaga multidyscyplinarnego podejścia: pomiaru hałasu i określenia ryzyka i stopnia ubytku słuchu, wczesnego wykrywania zmian komórek słuchowych i ciągłego monitorowania ich stanu, właściwego doboru ochronników słuchu i ich coroczną kontrolę, pracy nad świadomością ludzi narażonych na ubytek słuchu spowodowany hałasem.

1. Pomiar hałasu i ocena ryzyka utraty słuchu

Właściwie przeprowadzony, precyzyjny pomiar dziennej dawki hałasu, na jaki narażeni są pracownicy jest pierwszym i niezbędnym krokiem, który należy wykonać w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed hałasem. Oprócz tradycyjnych metod i urządzeń stosujemy indywidualne mierniki, dozymetry, podobne do tych, jakie używane są w radiologii przy pomiarach indywidualnej dawki napromieniowania.

Miernik ten, wielkości porównywalnej z pudełkiem od zapałek, jest przypinany do kołnierza pracownika w okolicy ucha. W przeciwieństwie do klasycznych urządzeń nie posiada kabli ani żadnych przycisków. Jest on zdalnie uruchamiany przez jednostkę sterującą. Zalety tego urządzenia i metody pomiaru są następujące:

* Pomiar jest dokładny – miernik umieszczony jest blisko ucha
* Dawka hałasu jest precyzyjnie mierzona – miernik przemieszcza się wraz z pracownikiem podczas całego dnia pracy, gdy zbliża się lub oddala od źródeł hałasu.
* Wygodny w użyciu – lekki, bez kabli.
* Spełnia europejskie standardy.

2. Ochronniki słuchu, dopasowanie

Po właściwym dokonaniu pomiaru dziennej dawki hałasu, na jaką narażeni są pracownicy można stwierdzić czy na danym stanowisku pracy istnieje zagrożenie ubytku słuchu i jakie jest duże. Prawo określa standardowe drogi postępowania w celu ochrony pracowników przed hałasem. Są to wyciszenia hal oraz maszyn, a gdy to nie przynosi pożądanego rezultatu stosowanie środków ochrony indywidualnej, czyli tzw. ochronników słuchu.

* Prawo i przepisy
» 80 dB (A) ochrona słuchu dostępna
» 85 dB (A) ochrona słuchu obowiązkowa
* Co mówi nauka?
» Już powyżej 75 dB (A) istnieje zagrożenie ubytku słuchu

Zgodnie z badaniami naukowymi, aby wyeliminować całkowicie ryzyko ubytku słuchu, powinniśmy chronić się już przy dziennej dawce hałasu przekraczającej 75 dbA.

Stosowanie tej zasady zaleca również firma Audiola. Zgodnie ze standardami HearingCoach oferujemy tylko ochronniki wykonane na miarę ucha, (na podstawie wycisku noszącego) oraz spełniające następujące kryteria:

* istnieje kanał testowy dający możliwość obiektywnego sprawdzenia czy ochronnik jest szczelny, czy hałas nie wnika pomiędzy ochronnikiem a kanał słuchowy
* tłumienie ochronnika można zmierzyć i ustawić na właściwy poziom zależnie od hałasu na stanowisku pracy.

Dostarczając ochronnik użytkownikowi sprawdzamy czy są one szczelne. W tym celu stosujemy urządzenie ACU (Atenuation Control Unit)

W przypadku stwierdzenia nawet minimalnych nieszczelności ochronnik jest jeszcze dopasowywany na miejscu a następnie ustawiane jest tłumienie tak aby dzienna dawka hałasu nie przekraczała 75dbA.

3. Szkolenia

Niezwykle istotnym elementem „Programu ochrony słuchu” są szkolenia. Posługując się bardzo prostymi przykładami, filmami, schematami w sposób przystępny wyjaśniamy
* Co to jest dźwięk?
* Jak działa nasze ucho?
* Co to jest hałas?
* Jakie są skutki przebywania w hałasie.
* Co to jest ubytek słuchu, jak zapobiec ubytkom słuchu?

Demonstrujemy słuchaczom jak słyszy osoba niedosłysząca i dlaczego każdy indywidualnie powinien zrobić wszystko, aby nie dopuścić do ubytku słuchu. Nawet najlepszy produkt nie ochroni przed ubytkiem, jeśli nie będzie systematycznie noszony.

Ochronniki słuchu chronią tylko wtedy gdy są właściwie noszone!

4. Ocena skuteczności, weryfikacja tłumienia

Ochrona słuchu pracowników nie kończy się na jednorazowym dostarczeniu ochronników i wykonaniu szkolenia. Najrzadziej raz w roku powinny być wykonywane następujące rutynowe czynności:

* Kontrola szczelności ochronników. Związane jest to z faktem, iż ucho ludzkie, podobnie jak cały organizm zmienia się. Zatem dobrze dopasowany ochronnik z czasem może wymagać ponownego dopasowania.
* Coroczne pomiary hałasu. (Maszyny z czasem zużywają się, przez co generują większy hałas.
* Coroczna kontrola stanu słuchu (audiogram, badanie stanu komórek słuchowych metodą otoemisji akustycznej) będąca najlepszym potwierdzenie, że nasz słuch jest skutecznie chroniony.

Np. Firma Audiola oferuje usługę kompleksowej wieloletniej opieki nad słuchem pracowników naszych Klientów. W ramach umowy współpracy przyjeżdżamy do firm, wszelkie działania wykonujemy na miejscu tak, aby nie zakłócać cyklu produkcyjnego.

http://www.audiola.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Polecane

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.