ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych...

Krzysztof Jagielski
01.06.2015

ROZPORZĄDZENIE 1)
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
(Dz.U.04.275.2732 z dnia 28 grudnia 2004 r.)

 
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się limity cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Ustala się limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)
________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 85, poz. 786), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓŻNYCH CENACH
 

Lp. Kody   Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres użytkowania
1 2   3 4 5 6
1.* 9221.01   Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka bezpłatnie tabela dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji
  9221.04 a) Soczewki do bliży 30% tabela dorośli raz na 2 lata
  9221.05 b) Soczewki do dali bezpłatnie tabela dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji
        30% tabela dorośli raz na 2 lata
  9221.02 c) Soczewki pryzmatyczne bezpłatnie tabela zgodnie z zaleceniami lekarza
  9221.06 d) Soczewki dwuogniskowe 30% tabela dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza, każdorazowo w razie zmiany korekcji
        30% tabela dorośli raz na 2 lata
2. 9222   Soczewki kontaktowe lecznicze      
  9222.01   twarde 30% 500 zł raz na 2 lata
  9222.02   miękkie   150 zł  
3. 9223   Obturatory dla dzieci bezpłatnie 10 zł raz na 2 lata
4. 9224   Pomoce optyczne dla niedowidzących:      
  9224.01 a) lupa bezpłatnie 80 zł raz na 5 lat
  9224.02 b) lunety w tym monookulary bezpłatnie 1.400 zł raz na 5 lat
  9224.05 c) okulary lornetkowe do bliży i dali bezpłatnie 1.000 zł raz na 5 lat
  9224.04 d) okulary lupowe bezpłatnie 420 zł raz na 5 lat
5. 9225.20   Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży     dzieci i młodzież do 18 roku życia
  9225.20.01 a) proteza bezpłatnie 600 zł w okresie
  9225.20.02   epiproteza   700 zł wzrostu
  9225.21   Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych      
  9225.21.01 b) proteza bezpłatnie 600 zł raz na 5 lat
  9225.21.02   epiproteza   700 zł  
  9231.01     bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki aparat na przewodnictwo powietrza 1.500 zł raz na 5 lat
  9231.02 a) Aparat(y) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne 30% dorośli aparat na przewodnictwo powietrza 800 zł raz na 5 lat
6. 9231.03     bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki aparat na przewodnictwo kostne 1.500 zł raz na 5 lat
  9231.04     30% dorośli aparat na przewodnictwo kostne 1.500 zł raz na 5 lat
  9232.01 b) Wkładka uszna wykonana indywidualnie bezpłatnie 60 zł dzieci i młodzież w okresie wzrostu każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza
  9232.02     bezpłatnie 50 zł dorośli raz na 5 lat
7. 9234   Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych do 10 szt. dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza bezpłatnie 300 zł raz na miesiąc
8. 9233   Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) 50% 5.500 zł raz na 10 lat
9. 9241.01   Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt. 30% 120 zł raz na miesiąc
10. 9241.02   Cewniki urologiczne do 6 szt. 30% 23 zł raz na miesiąc
11. 9241.03 a) Cewniki urologiczne jednorazowe 30% 0,80 zł za 1 sztukę zgodnie z zaleceniami lekarza
  9241.04 b) Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych bezpłatnie 0,80 zł za 1 sztukę zgodnie z zaleceniami lekarza
12. 9246.01   Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie 30% 39 zł raz na miesiąc
  9242.01 a) Pas do zbiornika na kał bezpłatnie 30 zł raz na rok
  9242.02 b) Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt. bezpłatnie 10 zł raz na miesiąc
14. 9243   Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na: bezpłatnie   raz na miesiąc
  9243.01   - jelicie cienkim (ileostomii)   400 zł  
  9243.02   - jelicie grubym (kolostomii)   300 zł  
  9243.03   - układzie moczowym (urostomii)   480 zł  
15. 9246.02   Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) bezpłatnie 120 zł raz na miesiąc
16. 9244   Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów:      
  9244.01   - z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp.      
  9244.02   - z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo- pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo- odbytniczymi, pochwowo- odbytniczymi) bezpłatnie 77 zł raz na miesiąc
  9244.03   - z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych      
  9244.04   lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie      
  9244.05   lub zamiennie podkłady do 60 szt. 30% 90 zł  
  9244.06   lub wkłady anatomiczne do 60 szt.      
17. 9245   Pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:      
  9245.01   - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii      
  9245.02   - w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy 30% 90 zł raz na miesiąc
      - z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo- rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza      
  9245.03   lub zamiennie podkłady do 60 szt.      
  9245.04   lub wkłady anatomiczne do 60 szt.      
18. 9251   Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem bezpłatnie 100 zł raz na rok
19. 9252   Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) bezpłatnie 1.200 zł raz na 5 lat
20. 9253   Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego 30% 2.100 zł raz na 5 lat
  9254   Inhalator dyszowy      
21. 9254.01   - nebulizator (generator aerozolu) bezpłatnie 120 zł raz na rok
  9254.02   - sprężarka powietrza bezpłatnie 600 zł raz na 5 lat
22. 9291   Proteza piersi bezpłatnie 250 zł raz na 2 lata
  9292   Peruki:      
23. 9292.01   - z włosów sztucznych bezpłatnie 250 zł  
  9292.02   - z włosów naturalnych 30% 600 zł raz na rok
  9293   Pas przepuklinowy:      
24. 9293.01   jednostronny bezpłatnie 60 zł raz na rok
  9293.03   obustronny   100 zł  
25. 9293.02   Pas brzuszny bezpłatnie 100 zł raz na rok
26. 9294.01   Poduszka przeciwodleżynowa 30% 100 zł raz na 2 lata
27. 9294.02   Materac przeciwodleżynowy 30% 550 zł raz na 3 lata

 


http://www.sluchowisko.net/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie