Ściana międzymieszkaniowa z bloczków SILIKAT A

Antoni Kwapisz
02.06.2015

ażdy materiał budowlany ma określone właściwości fizyczne, które predestynują go do pewnych zastosowań. Jedną z podstawowych cech silikatów jest ich duży ciężar objętościowy. To powoduje, że mają słabe parametry przewodności cieplnej, ale z drugiej strony wyjątkowo wysoką wytrzymałość, a wybudowane z nich ściany dobrą izolacyjność akustyczną. Aby spełnić wymagania ochrony cieplnej zewnętrzna ściana silikatowa musi mieć dodatkową warstwę odpowiedniej grubości izolacji termicznej. Rozpatrując zagadnienie oszczędności energii duża masa silikatów jest zaletą, jeżeli uwzględnimy, że jest to związane z dużą pojemnością cieplną. Ma to znaczenie szczególnie w upalne letnie dni.

Jednym z podstawowych sposobów osiągania wysokiej izolacyjności akustycznej jest budowanie przegród o dużej masie powierzchniowej. Jest to znacznie prostszy sposób niż konstruowanie skomplikowanych ustrojów z płyt gipsowo-kartonowych charakteryzujących się nie tylko wysoką wrażliwością na błędy projektowe i wykonawcze, ale również bardzo dużymi stratami związanymi z bocznym przenoszeniem dźwięków (Ka nawet powyżej 10 dB!). Właśnie prostota i odporność na błędy są głównymi zaletami konstrukcji z silikatów. Są oczywiście przykłady złego wykonania ścian z silikatów, ale jednocześnie praktyka pokazuje, że błędy te, związane np. z brakiem szczelności, są proste do usunięcia poprzez wykonanie odpowiedniej grubości elastycznego tynku cementowo-wapiennego (10 – 15 mm). Oczywiście każdy nawet najlepszy materiał można popsuć. Takim znanym przykładem jest wykonywanie kanałów na instalacje wewnątrz ścian. W tym przypadku nie tylko może nastąpić pogorszenie izolacyjności samej ściany ale również , co jest bardziej niebezpieczne, stworzenie możliwości transmisji dźwięków kanałami w zupełnie przypadkowy sposób, często pomiędzy nie sąsiadującymi ze sobą pomieszczeniami.

Grupa SILIKATY w swojej ofercie ma bloczek SILIKAT A (rys. 1), który dzięki swojej masie i wytrzymałości wyjątkowo nadaje się do wykonywania ścian wewnętrznych wysokich budynków wielorodzinnych. Wprawdzie tradycyjnie do wykonania ściany międzymieszkaniowej stosowane są bloczki drążone SILIKAT N25 lub SILIKAT N24, ale porównanie parametrów zamieszczonych w tab. 1 pokazuje wyraźną przewagę Silikatu A. Szczególnie jeśli inwestor chce wybudować nie mieszkania tzw „socjalne” , a apartamenty. Należy pamiętać, że przy spełnieniu wymagania normowego R’A1 ³ 50 dB, prawie 30% użytkowników skarży się na niedostateczną izolacyjność akustyczną. Dla większości ludzi różnica 2-3 dB jest bardzo wyraźnie odczuwalna.

Warto jest zwrócić uwagę na to, że nakłady robocizny przy wykonaniu ścian silikatowych nie odbiegają od tych wartości jakie są spotykane w innych technologiach.

Przy spełnianiu wymagań ochrony przed hałasem wyjątkowo znaczący jest wpływ bocznego przenoszenia dźwięków. Przy wznoszeniu murowanych konstrukcji budynków z silikatów można zastosować rozwiązania połączenie ściany wewnętrznej z zewnętrzną pokazane w tab. 2. Najkorzystniejszym jest oczywiście rozwiązanie 1. Wartości poprawki Ka zależą od wielu czynników np. wielkości pomieszczeń, długości ściany itd. Innym ważnym elementem wpływającym na izolacyjność akustyczną jest rodzaj i sposób wykonania stropów. Najkorzystniejsze są ciężkie stropy żelbetowe.

Ściana międzymieszkaniowa

Ściana międzymieszkaniowa

Podobnie jak ze względu na niebezpieczeństwo zarysowań również ze względu na spełnienie wymagań ochrony pożarowej i przed hałasem konstrukcje szkieletowe ze ścianami wypełniającymi nie są rozwiązaniem najkorzystniejszym. Jeżeli jednak istnieje konieczność wykonania ściany wypełniającej to Grupa SILIKATY może zaproponować rozwiązania wykonania szczeliny podstropowej pozwalające przy zastosowaniu Silikatu A na osiągnięcie klasy odporności ogniowej EI120 i izolacyjności akustycznej R’A1 ³ 50 dB.

W tab. 3 porównanie kosztów dwóch silikatowych ścian murowanych spełniających wymagania ochrony przed hałasem dla ściany międzymieszkaniowej. Tradycyjnie wykonywana ściana grubości 24 cm z elementów drążonych spełnia wymaganie normowe, ale już przy zastosowaniu innego sposobu połączenia ścian czy np. stropu gęstożebrowego może to być wątpliwe. Zastosowanie Silikatu A i wybudowanie ściany o grubości 18 cm – czyli o 6 cm węższej – daje lepsze parametry akustyczne i możliwość spełnienia wymagań przyszłej klasy II izolacyjności akustycznej. Jednocześnie zwiększenie powierzchni mieszkania daje inwestorowi możliwość sfinansowania w znacznym stopniu tej poprawy parametrów akustycznych budowanych mieszkań 

 

http://www.abc-izolacje.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.