Ustawodawstwo

Mateusz Nowak
02.06.2015

W 2003 r. wydano dyrektywę 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałas). Dyrektywa ta ma zostać przeniesiona do ustawodawstwa krajowego wszystkich państw członkowskich do dnia 15 lutego 2006 r.(1).

W art. 5 ust. 1. tej dyrektywy sformułowano wymaganie, aby, biorąc pod uwagę postęp techniczny oraz dostępne środki ograniczenia ryzyka u źródła – „ryzyko wynikające z narażania na hałas zostało wyeliminowane u źródła lub zredukowane do minimum”.

W tej dyrektywie ustalono również wartość graniczną dziennej ekspozycji na hałas o poziomie 87 dB. (1) W miejsce dyrektywy 86/188/EWG.

Dalsze informacje
Niniejsze opracowanie stanowi materiał informacyjny Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005. Dodatkowe opracowania i informacje na temat hałasu są dostępne na stronie http://ew2005.osha.eu.int. Informacje dotyczące ustawodawstwa UE w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy są dostępne na stronie http://europa.eu.int/eur-lex/

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao
Tel.: (34) 944 79 43 60, faks:
E-mail: information@osha.eu.int
h t t p : //a g e n c y.o s h a .e u . i n t

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.