Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w 2004 r

Marek Szydełko
02.06.2015

Zwalczanie hałasu w miejscu pracy
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Informacja prasowa

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w 2004 r.:
 - brak aktualnych pomiarów hałasu - w 1 283 zakładach, w których zatrudnionych było 18 850 pracowników
 - brak opracowania i zastosowania w praktyce rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających narażenie pracowników na hałas o natężeniu przekraczającym dopuszczalne wartości - w 147 zakładach, w których zatrudnionych było 4 602 pracowników
 - nieinformowanie pracowników o przekroczeniu wartości dopuszczalnych hałasu - w 126 zakładach, w których zatrudnionych było 1 499 pracowników
 - niewyznaczenie stref zagrożenia hałasem - w 448 zakładach, w których zatrudnionych było 8 392 pracowników
 - brak odpowiednich indywidualnych ochron słuchu - w 325 zakładach, w których zatrudnionych było 1 286 pracowników
 - niewłaściwy dobór indywidualnych ochron słuchu - w 35 zakładach, zatrudniających 1 129 pracowników

Środki prawne:
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wydali:
 - 1 408 decyzji nakazujących wykonanie aktualnych badań i pomiarów hałasu
 -  275 decyzji (w tym 21 wstrzymujących prace) nakazujących opracowanie i wdrożenie działań ograniczających narażenie na hałas (dotyczyły zakładów, w których przekroczono wartości dopuszczalne hałasu)
 - 138 decyzji dotyczących poinformowania pracowników o przekroczonych wartościach dopuszczalnych hałasu
 - 503 decyzje dotyczące wyznaczenia stref zagrożenia hałasem
 - 369 decyzji (w tym 39 decyzji wstrzymujących prace) dotyczących braku wyposażenia pracowników w indywidualne ochrony słuchu
 -  36 decyzji dotyczących niewłaściwego doboru indywidualnych ochron słuchu

 Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w zakładach obróbki drewna, produkcji metali i wyrobów z metali, produkcji sprzętu transportowego, zakładach prowadzących procesy obróbki cieplnej, energetyki zawodowej, budowlanych

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.