antropologia - część 1

Remigisz Szulc
12.05.2015

Ustalanie wieku i płci na podstawie układu kostnego - część 1

Czasami ze zwłok zostaje tylko szkielet albo zaledwie kilka jego fragmentów. Różnice w budowie kośćca pomagają ustalić płeć ofiary, a na podstawie uzębienia lub stanu zrastania poszczególnych kości można określić przybliżony wiek.

Określanie płci

Miednica:

Mężczyźni

Wysoka i wąska, kąt łonowy ostry, wcięcie kulszowe głębokie i wąskie, talerze biodrowe wysokie, ustawione pionowo, kość krzyżowa długa, wąska i nie wygięta

Kobiety

Niska i szeroka, odchylone talerze biodrowe, kąt łonowy rozwarty, wcięcie kulszowe płytkie i szerokie, kość krzyżowa szeroka, krótka i płaska, wygięta

Czaszka:

Mężczyźni

Szersza i większa, kość potyliczna z systemem kres kostnych stanowiących przyczepy dla mięśni, wyrostek sutkowaty większy i masywniejszy, przebiegające za nim wcięcie kostne jest głębokie i wyraźnie zaznaczone, występuje nadoczodołowe zgrubienie kostne, czyli łuki brwiowe, łuska kości czołowej jest pochylona ku tyłowi, brak na niej guzów kostnych

Kobiety

Kość potyliczna ma niemal zupełnie gładką powierzchnię zewnętrzną, łuki brwiowe są gładkie, proste i cienkie, łuska kości czołowej przechodzi pionowo w kość nosową, co jest spowodowane przez wyraźne guzy czołowe, podobne guzy kostne występują w obrębie kości ciemieniowych

Żuchwa:

Mężczyźni

Masywna, łuski zębodołowe szerokie i duże, rejon bródowy wyraźnie ukształtowany i silnie zwrócony do przodu

Kręgosłup:

Mężczyźni

Wyrostki kolczyste kręgów wysunięte bardziej ku tyłowi, trzony niższe, odcinek lędźwiowy niższy, a jego krzywizna słabiej zaznaczona

Klatka piersiowa:

Mężczyźni

Stożkowata, długi mostek, którego trzon jest prawie dwa razy dłuższy niż rękojeść

Kobiety

Owalna, mostek krótszy, z rękojeścią stanowiącą połowę mostka

Obojczyk:

Mężczyźni

Wygięty

Kobiety

Prosty

Wiek

Kość ramienna:

Nasada bliższa (przy stawie barkowym) zrasta się z trzonem u kobiet w wieku 17-19 lat, u mężczyzn 19-21.

Wysokość bliższego końca jamy szpikowej znajduje się na poziomie szyjki chirurgicznej w wieku 26-28 lat u kobiet i 28-30 u mężczyzn.

Koniec jamy szpikowej dochodzi do szyjki anatomicznej ok. 35 roku życia.

Zęby:

6-8 miesięcy - wyrzynają się dwa pierwsze siekacze dolne

8-10 - siekacze górne

10-12 - pozostałe siekacze

12 miesięcy - wszystkie zęby mleczne

6-7 rok – pierwsze zęby stałe, szóstki

7 – siekacze przyśrodkowe

8 - siekacze boczne

9 – pierwsze przedtrzonowe

10 -  drugie przedtrzonowe

11 – kły

12 – drugie trzonowce

17-18 – ósemki (czasami 21-22, albo później)

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie