Badanie dokumentów - część 2

Maciej Piwowski
12.05.2015

Oględziny dokumentu przeprowadza się za pomocą lupy lub mikroskopu stereoskopowego w oświetleniu ukośnym lub przechodzącym, a w bardziej zaawansowanych badaniach wykorzystuje się mikroinfraskop (podczerwień), promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez lampę kwarcową zaopatrzoną w filtr Wooda, laser, miękkie promieniowanie rentgenowskie, betagrafię, a także badania elektrycznego oporu papieru. By ustalić, czy usuwano powierzchniową warstwę papieru wraz z zapisem, można posłużyć się sposobami chemicz­nymi (suchymi lub mokrymi).

Najczęściej spotykanymi śladami świadczącymi o podrobieniu lub przerobieniu są:

 • prześwit (powstaje najczęściej wskutek naruszenia powierzchni papieru w sposób mecha­niczny);
 • plamy; matową, porowatą powierzchnię papieru;
 • ślady wygładzania powierzchni;
 • zacieki na liniach załamania dokumentu;
 • różnice w środku kryjącym lub narzędziu pisarskim ;
 • różnice w kroju czcionki;
 • niewłaściwe rozmieszczenie tekstu,
 • źle dobrany papier (ze względu na gatunek, format);
 • odbitkę niewłaściwego stempla (ze względu na kształt, format);
 • brak zgodności fragmentów suchej pieczęci (przy zamianie zdjęcia np. w dowodzie osobistym);
 • niewłaściwe wypełnienie dokumentu (może świadczyć o tym, że wypełniała go osoba niekom­petentna).

  Badania podłoża dokumentów

  Najpowszechniej występującym podłożem dokumentów jest papier. Przy jego badaniu, by określić cechy grupowe, bierze się pod uwagę:
 • rodzaj i gatunek ? określa zastosowanie użytkowe papieru
 • klasę
 • gramaturę
 • powierzchnię
 • barwę
 • format

  Bardziej szczegółowe badania papieru obejmują ustalenie składu włóknistego, właściwości fizycznych, wytrzymałościowych, chemicznych i cech specjalnych. W grupie właściwości fizycznych bada się m.in.: grubość, gładkość, przezroczystość, przepuszczalność powietrza, chłonność wody i tłuszczów, rozciągliwość, przewodnictwo prądu i palność. W grupie właściwości chemicznych ustala się m.in. rodzaj włókien i innych składników (wypełniacze, kleje, barwniki i zanieczyszczenia). Najważniejsze w tej grupie są: pH papieru i wyciągu wodnego, skład włóknisty, rodzaj kleju. Do cech specjalnych papieru zalicza się właściwości mające znaczenie tylko dla pewnych grup wyrobów.

  Oprócz papierów z naturalnych włókien roślinnych produkuje się także papiery syntetyczne. Do ich wytwarzania używa się głównie polimerów termoplastycznych.

  Papiery syntetyczne dzieli się ze względu na technologię ich otrzymywania na trzy grupy: papiery z syntetycznej pulpy (zwanej SWP), z syntetycznych włókien ciągłych i z syntetycznej folii. Papiery wykonane z SWP są bardzo wytrzymałe na tarcie i rozerwanie, dobrze chłoną środki kryjące, a wszelkie wydrapywanie lub usuwanie zapisów pozostawia łatwe do wykrycia ślady. Papier z syntetycznych włókien ciągłych jest wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych polietyleno­wych włókien ciągłych. Jest to papier o specyficznej jedwabistej powierzchni, nieprzezroczysty, dobrze wiążący środki kryjące, a ponadto bardzo odporny na tarcie, zginanie i inne obciążenia mechaniczne. Papiery syntetyczne otrzymywane z cienkich folii plastikowych są produkowane metodą wyciskania w podwyższonej temperaturze.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie