balistyka i badanie broni - część 1

Mateusz Nowak
12.05.2015

Broń to nie tylko colt, czy beretta, ale każde urządzenie, które:
-jest przystosowane do rażenia pociskami na znaczną odległość
-wyrzuca pociski z lufy bądź też innej części, która jest jej odpowiednikiem, co następuje na skutek sprężenia gazów powstałych w wyniku spalania się materiału miotającego (np.prochu).
-użyte zgodnie z przeznaczeniem stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Ta definicja straciła nieco na aktualności w wyniku postępu techniki. Teraz do broni palnej zalicza się również:

  • broń rakietową
  • pneumatyczną
  • miotającą substancje niestałe (gaz, ogień)
  • elektryczną
  • laserową

Broń palną w kryminalistyce dzielimy:

1) Wg. rodzaju lufy na:
a. gwintowana
-krótka (pistolety i rewolwery)
-krótko-średnia (pistolety maszynowe np. Uzi)
-średnia (pistolety maszynowe)
- długa (karabiny, karabinki, sztucery)
b. gładkolufowa
-długa (dubeltówka)
-krótka (np. rakietnica)
c.lufy karabinowe gładkie i gwintowane
2) Wg. przeznaczenia
- wojskowa
- myśliwska
-sportowa
3) Wg. producenta
- typowa (seryjna)
- nietypowa:
przeraniana (tuningowana) i samodziałowa
4) Wg. substancji wyrzucanej z lufy
- ostra
- gazowa

Jako dodatkowe kryteria uznaje się również system broni, kraj producenta, kaliber. Kaliber jest to średnica jej lufy, w przypadku luf gwintowanych średnica mierzona między przeciwległymi polami.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.