Medycyna sądowa - część 1

Krzysztof Jagielski
12.05.2015

Augustyniak K., Medycyna sądowa i psychiatria, Szczytno 1995.
Bednarek J., Śliwka K., Problemy z ustaleniem wieku w chwili śmierci na podstawie morfologii szkieletu osób dorosłych, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 2004, t. 54, nr 4, s. 264-270.
Di Maio V. J., Di Maio D.: Medycyna sądowa. Wydanie I Polskie pod red. B. Świątek i Z. Przybylskiego. 2001 Wyd. Med. Urban & Partner
Filar M.: Lekarskie prawo karne. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków, 2000.
Gierowski J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska T. (red.). Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2002.
Głowacki J., Marek Z.: Urazy czaszki i mózgu. Rozpoznawanie i opiniowanie. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne. Kraków, 2000.
Grzybowski T. i in., Zastosowanie analizy filogeograficznej w interpretacji wyników sekwencjonowania mitochondrialnego DNA dla celów sądowych, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" V2006, t. 56, nr 3, s. 191-196.
Gurgul J., Spojrzenie prokuratora na medycynę sądową, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 1, s. 139-145.
Jaegermann K., Opiniowanie sądowo-lekarskie (eseje o teorii), Warszawa 1991.
Jakliński A., Marek Z. Medycyna sądowa dla prawników Kantor Wydawniczy Zakamycze /  Wydanie II (1999)
Jurek T., Maksymowicz K., Opiniowanie sądowolekarskie a ustalanie "narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu", "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 2005, t. 55, nr 1, s. 66-73.
Kościelniak P. Piekoszewski W. (red.). Chemia Sądowa. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2002,
Kulicki M.: Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków 2001, 285.
Lew-Starowicz Z.: Seksuologia sądowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszwa,2000.
Marek Z., Kłys M., Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Kraków 2001.
Marcinkowski T., MEDYCYNA SĄDOWA DLA PRAWNIKÓW, Wydanie IV uzupełnione, Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze, Poznań 2000
Młodziejowski B., Podstawy biologii kryminalistycznej, Warszawa 1980.
Młodziejowski B., Zarys osteologii sądowo-lekarskiej, Warszawa 1988.
Niemcunowicz-Janica A. i in., Sądowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 2006, t. 56, nr 1, s. 5-8.
Piotrowski P., Grzybowski T., Śliwka K., Możliwości wykorzystania osiągnięć biologii molekularnej w toksykologii lsądowej, "Z Zagadnień Nauk Sądowych" 2003, t. 53, s. 16-21.
Pufal E., Badania nad oznaczaniem leków w wytworach naskórka i ich przydatność w toksykologii sądowej, "Z Zagadnień Nauk Sądowych" 2002, t. 52, s. 17-20.
Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J.: Medycyna sądowa. Wyd. II. PZWL, Warszawa 1993
Rzepecka-Woźniak E., Śmiertelne przypadki pogryzienia przez psy, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 2006, t. 56, nr 1, s. 56-60.
Składziński J., Iwaszkiewicz A., Medycyna sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1978.
Świątek B. i in. (red.), Postępy medycyny sądowej i kryminologii, t. 6, Orzecznictwo sądowo-lekarskie. Błąd medyczny [.. ], Wrocław 2001.
Stojanowska W., Miścicka-Śliwka D.: Dowód z badania DNA a inne dowody w procesach o ustalenie ojcostwa. Wydawnictwo Prawnicze.Warszwa, 2000.
Widacki J. (red.), Wykorzystanie metod kryminalistyki i medycyny sądowej w badaniach historycznych, Katowice 1983.
Widacki J., Stulecie krakowskich detektywów, Warszawa 1987.
Widacki J., Stulecie polskich detektywów, Kraków 1993.
Widacki J. (red). Kryminalistyka. Wyd. II C. H. Beck, Warszwa, 2002Wierciński J., Reza A. (red.). Wypadki Drogowe. Vademecum Biegłego Sądowego. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2002.
Wójcikiewicz J.: Dowód naukowy w procesie sądowym. Biblioteka Prawa Dowodowego. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2000. Wójcikiewicz J. (red.). Ekspertyza Sądowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, 2002.
Zwierzyk M., Toksykologia sądowo-lekarska. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1982.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.