Medycyna sądowa - część 2

Marek Szydełko
12.05.2015

Na podstawie: Erazm Baran "Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych" w AMSIK 

I. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane)
1. Jabłoński C., Sybirska H.: Przydatność ciałka szklistego gałki ocznej w diagnostyce śmiertelnych zatruć narkotykami opium - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, Suplement 1, 137-143.
2. Gross A.: Samobójstwa słynnych ludzi - mitologia, starożytność i Biblia  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 3, 249-260.
3. Gross A.: Przypadek samobójczego zatrucia chlorkiem potasu - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii ,2000, 50, 3, 281-284.
4. Gross A.: Samobójstwa słynnych ludzi - Sokrates i cykuta - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 4, 365-371.
5. Gross A., Pohl J., Masełko J.: Obrażenia od postrzałów pociskami gumowymi z broni gładkolufowej - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 2, 127-136.
6. Hauser R., Gos T., Hartwich J., Krzyżanowski M., Dembińska-Kieć A.: Stężenie konstytutywnej syntazy tlenku azotu w przedczołowej korze szczura jako wskaźnik stanu emocjonalnego przed śmniercią - Neural Plasticity , 2000, 7, (3), 205-211.
7. Janica J., Niemcunowicz-Janica A.: Narkomania w aspekcie sądowo-lekarskim - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2000, 50, Suplement 1, 59-62.
8. Kołowski J,.Wachowiak R.: Rozmiary i skutki nadużywania środków psychoaktywnych w kazuistyce Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1990-1999 - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, Suplement 1, 63-69.
9. Konopka T., Woźniak K.: Mechanizmy śmierci w majaczeniu alkoholowym - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 3, 285-290.
10. Kulikowska J., Sybirska H.: Kształtowanie się poziomu opiatów we krwi osób zmarłych w przebiegu narkotyzowania się  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, Suplemet 1, 105-111.
11. Rygol K., Kabiesz-Neniczka S.: Samobójstwa osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, Suplement 1, 165-168.
12. Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: Ocena przydatności oznaczania kwasu betahydroksymasłowego, kwasu acetooctowego oraz acetonu we krwi, moczu i ciele szklistym oka do nekrochemicznej diagnostyki przedśmiertnych zaburzeń metabolicznych - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2000, XLIV, 55-69.
II. Medycyna wypadkowa i wypadki przy pracy
13. Chowaniec Cz.: Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organiźmie uczestników ruchu drogowego - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, Suplement 1, 159-164.
14. Teresiński G., Mądro R.: Porównanie wartości dowodowej różnych markerów biologicznych przydatnych do oceny usytuowania pieszego względem pojazdu w momencie potrącenia. VII Konferencja - Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (zbiór referatów).Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2000, 167-181.
15. Teresiński G., Mądro R.: Ślady na podeszwowych powierzchniach obuwia pieszych ofiar wypadków drogowych a obrażenia stawów kolanowych. VII Konferencja - Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (zbiór referatów). Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków 2000, 181-195.
16. Żaba Cz., Lewandowski A.: Medyczno-techniczne aspekty potrącenia leżącego pieszego. VII Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (zbiór referatów).Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2000, 159-166.
III. Opiniowanie (karne, cywilne, ubezpieczeniowe)
17. Chowaniec Cz., Chowaniec M.: Rozbieżności w opiniowaniu następstw pourazowych pomiędzy psychiatrami a medykami sądowymi w sprawach karnych i cywilnych  - Postępy Psychiatrii i Neurologii , 2000, 9, Suplement 4 (12).
18. Czeredecka A., Kowanetz M.: Tadeusz B (Zabójstwo bez motywów -.Analiza przypadku nieletniego Tadeusza B.) - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2000, XLIV, 140-153.
19. Konopka T.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 2, 103-113.
20. Konopka T.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy - cz. II - Dyskusja - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 4, 353-363.
21. Kowanetz M., Czeredecka A.: (Samobójstwo czy zabójstwo ? Opis przypadku - Z Zagadnień Nauk Sądowych  2000, XLI, 150-156.
22. Skupień E., Kołodziej J.: Uwagi biegłych do opiniowania o stanie zdrowia dla potrzeb procesowych - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 3, 301-304.
IV. Błąd medyczny
23. Dubrzyński A.: Błąd lekarski - Przewodnik Lekarza , 2000, 2, 17-18.
24. Kabiesz-Neniczka S.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej AM w Katowicach - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 1, 49-56.
25. Kunz J.: Błąd z bezduszności lekarskiej - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 3, 277-280.
26. Legień M., Kobek M.: Problematyka błędu lekarskiego w ocenie sędziów i prokuratorów - Prawo i Medycyna , 2000, vol.2, 8, 67-69.
27. Marek Z.: Niepowodzenie lecznicze - Prawo i Medycyna , 2000, vol.2, 8, 140-144.
28. Świątek B.: Błędy lekarskie w praktyce medyka sądowego - Prawo i Medycyna , vol.2, 8, 39-47.
29. Świątek B.: Lekarz oskarżony o popełnienie błędu lekarskiego - Przewodnik Lekarza , 2000, 10, 11-13.
V. Hemogenetyka sądowa
30. Berent J. A., Czarny J., Miścicka-Śliwka D.: Statystyczna ocena wyników badań DNA w identyfikacji śladów biologicznych  - Problemy Współczesnej Kryminalistyki , 2000, III, 29-33.
31. Miścicka-Śliwka D.: Identyfikacja genetyczna u progu trzeciego tysiąclecia -Annales Academiae Medicae Bydgostiensis , 2000, 14, 42-49.
32. Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Czarny J., Woźniak M., Grzybowski T.,: Ekspertyza hemogenetyczna w identyfikacji plam krwi i innych śladów biologicznych u progu trzeciego tysiąclecia - Problemy Współczesnej Kryminalistyki , 2000, III, 275-294.
33. Miścicka-Śliwka D.: Doświadczenia z atestacji badań DNA w identyfikacji śladów biologicznych prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii - Problemy Współczesnej Kryminalistyki , 2000, III, 295-300.
34. Pawłowski R.: Identyfikacja na podstawie DNA [w:] Rozwój technik w kryminalistyce na przestrzeni dziejów polskich służb policyjnych .Materiały z sesji popularnonaukowej z okazji 45-lecia Szkoły Policji w Pile, 2000, 72-79.
35. Szczerkowska Z., Antyborzec I.: System Silver STRTM Multiplex - zastosowanie w medycynie sądowej  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 3, 199-206.
36. Turowska B., Sanak M., Opolska-Bogusz B., Gross A.: Przydatność metod klasycznych i polimorfizmu DNA przy ustalaniu ojcostwa płodu zamordowanej kobiety  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 1, 81-84.
37. Wolańska-Nowak P., Branicki W.: Baza danych profili DNA - nowe narzędzie dla wymiaru sprawiedliwości - Prokuratura i Prawo , 2000, 5, 87-98.
VI. Toksykologia sądowo-lekarska
38. Grabowska T., Sybirska H.: Badania nad poziomem cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 1, 39-47.
39. Janowska E., Piekoszewski W., Pach J., Winnik L.: Zastosowanie badania poziomu opiatów w ślinie dla celów diagnostycznych i prognostycznych w procesie detoksykacji narkomanów - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2000, XLII, 130-136.
40. Kłys M., Bujak-Giżycka B.: Zastosowanie chromatografii cieczowej z detekcją masową (LC/MS) w ekspertyzie toksykologicznej - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 2, 115-125.
41. Kłys M, Bujak-Giżycka B.: Zastosowanie chromatografii cieczowej z detekcją masową w ocenie metabolizmu leku w zatruciu śmiertelnym - Acta Poloniae Toxicologica , 2000, vol,8, 2, 187-203.
42. Kłys M., Klementowicz W., Gomułka E., Opidowicz A., Kurowska W.: Badania nad przydatnością metody spektrofotometryczcznej i chromatografii gazowej (GC/FID) z metanizerem do oznaczeń tlenku węgla we krwi sekcyjnej - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 3, 235-247.
43. Kłys M., Klementowicz W.,Duda U.: Zatrucia tlenkiem węgla i cyjankami ofiar pożarów w aspekcie medyczno-sądowym - Acta Poloniae Toxicologica , 2000, vol. 8, 1, 93-99.
44. Kłys M., Klementowicz W., Bujak-Giżycka B., Kołodziej J., Trela F.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w narkomanii w świetle nowoczesnej analityki toksykologicznej - Przegląd Lekarski , 2000, 57, 10, 572-576.
45. Kłys M., Rutkiewicz A., Szkolnicka B., Bujak-Giżycka B.: Zatrucia śmiertelne i bez skutku śmiertelnego lekami w aspekcie medyczno-sądowym w materiale Zakładu Medycyny Sądowej i Kliniki Toksykologicznej CMUJ w latach 1987 - 1998 - Acta Poloniae Toxicologica , 2000, vol. 8, 1, 101-111.
46. Kiszka M., Buszewicz G., Mądro R.: Złożone zatrucie środkami psychoaktywnymi - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, Suplement 1, 71-82.
47. Olszowy Z., Nowicka J.: Inhalatomania rozpuszczalnikami organicznymi 6], 2000, 50, Suplement 1, 89-93.
48. Pufal E., Sykutera M., Śliwka K.: Determination of cephalosporin antibiotics in post mortem material  - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2000, XLI, 37-46.
49. Wachowiak R., Kołowski J., Żukociński G: Aktualne problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, Suplement 1, 49-58.
VII. Zagadnienia związane z alkoholem
50. Chłobowska Z., Chudzikiewicz E., Świegoda Cz.: Analiza produktów alkoholowych w praktyce Instytutu Ekspertyz Sądowych - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2000, XLI, 52-57.
51. Chowaniec M., Olszowy Z., Maliński M.: Przydatność badania stężenia alkoholu etylowego w krwiakach śródczaszkowych w ocenie sądowo-lekarskiej nietrzeźwości - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 4, 305-317.
52. Gubała W., Piekoszewski W.: Zawartość alkoholu w krwi sekcyjnej w praktyce opiniodawczej Instytutu Ekspertyz Sądowych w latach 1990-1999 [w:] Proceedings of the 15 th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, 22-26 may 2000.Laurell H., Schlyter F. [eds.],Stockholm, 2000.
53. Mądro R., Buszewicz G.: Ocena trzech sposobów oznaczania etanolu w mięśniu czworogłowym uda i lewej komory serca oraz ich przydatność do wnioskowania odnośnie do stężenia etanolu we krwi - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 1, 29-38.
54. Trela F.: Badania porównawcze stężeń alkoholu w żółci, w ciałku szklistym i we krwi pobranej ze zwłok - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2000, 50, 3, 227-233.
55. Zuba D. Gubała W., Łabędź J.: Statystyczna ocena wysokich stężeń alkoholu w powietrzu wydychanym i w krwi - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2000, XLII, 209-214.
IX. Kryminologia i kryminalistyka
56. Rybicki P,.,Filewicz A.: Rozkład cząstek GSR na ręce samobójcy po strzale z nietypowym chwytem krótkiej broni palnej - studium doświadczalne - Problemy Kryminalistyki , 2000, 228, 19.
57. Jankowski Z.: Związek medycyny sądowej z techniką kryminalistyczną na przykładzie współpracy medyka sądowego z organami ścigania. Materiały z Sesji Popularnonaukowej z okazji 45-lecia Szkoły Policji w Pile. Piła, 2000, 72-79.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.