portret pamięciowy - część 2

Marek Szydełko
12.05.2015

Ustalanie i opisywanie cech statycznych
Cechy zewnętrzne są albo statyczne, czyli stałe i niezmienne albo dynamiczne, czyli zmienne i funkcjonalne. Do cech należą niezmienne części ciała i ich właściwości morfologiczne, jak budowa, kształt, wielkość, barwa oraz charakterystyczne cechy wyglądu. Ustalając cechy statyczne wyglądu zewnętrznego człowieka, bierze się pod uwagę przód ciała (en face) oraz cechy konturów profilu.

GŁOWA
Wysokość głowy ustala się na podstawie profilu; może być niska, średnia lub wysoka, a pod względem rozmiaru i jej stosunku do całej sylwetki mała, średnia lub duża.

TWARZ
Twarz podzielona jest na trzy części:
- czołową - od linii włosów na czole do nasady nosa,
- nosową - od nasady nosa do podstawy nosa; w tej części mieści się ucho,
- wargowo-bródkową od nasady nosa do podstawy bródki.
Profil twarzy:
- twarz ustawiona w linii prostej - pionowej (twarz ortognatyczna),
- twarz ustawiona w linii lekko wypukłej (twarz mezognatyczna),
- twarz ustawiona w linii silnie wypukłej (twarz prognatyczna).Barwę skóry twarzy określa się jako:
- cera blada - barwa skóry biała,
- cera normalna - barwa skóry biało-różowa,
- cera czerwona - barwa skóry w odcieniach czerwieni,
- cera śniada - barwa skóry w odcieniach brązu,
- cera żółta - różne odcienie od płowego, do żółto-brunatnego,
- cera hebanowa - barwa skóry w odcieniach czerni.

WŁOSY
Kształt włosów:
a) włosy proste - proste sztywne, proste miękkie,
b) włosy faliste - lekko-, średnio i mocno faliste,
c) włosy skręcone - różnie skręcone w mniejsze lub większe loczki, w tej grupie można wyróżnić:
- włosy lokowate - skręcone w jednej płaszczyźnie i układające się w różnej wielkości loki,
- włosy spiralne - skręcone w dwóch płaszczyznach i układające się spiralnie,
- włosy kędzierzawe - skręcone w dwóch płaszczyznach i układające się w zwoje wokół osi podłużnej,
- włosy wełniste - silnie skręcone tworzące na głowie gęstą czuprynę,
- włosy fil - fil - charakteryzujące się silniejszym stopniem skrętów niż włosy kędzierzawe. Przy skręcaniu się włosów występuje jednoczesne zwijanie się kilku lub nawet kilkunastu najbliżej siebie położonych włosów tworzące drobne twory kuliste.

Barwa włosów:
a) głowy - jasnóblond, blond, ciemnoblond, szatyn, kasztanowate, czarne, rude, szpakowate, siwe;
b) wąsów i brody - biale, brązowe, czarne, rude, siwe.
Bujność włosów - włosy rzadkie, średniogęste, gęste, bardzo gęste.
Długość włosów - włosy krótkie (mężczyźni dł. ok. 5 cm, kobiety - ok. 10 cm), średnio- długie (mężczyźni - ok. 10 cm, kobiety - ok. 15 cm), włosy długie (męźczyźni - ok. 15 cm, kobiety - ok. 20 cm), włosy bardzo długie (mężczyźni - powyżej 15 cm, kobiety - powyżej 20 cm).

CZOŁO
Czoło opisuje się z profilu i z przodu, uwzględniając:
wysokość czoła - czoło niskie, średniowysokie, wysokie,
szerokość czoła czoło wąskie, średnioszerokie, szerokie,
kształt czoła - czoło prostokątne, kwadratowe, trapezoidalne, odwrotnie trapezoidalne, wyprofilowanie czoła - czoło płaskie, wypukłe, przedzielone.
Guzy czołowe i łuki nad oczodołami: słabo, średnio i silnie zaznaczone.
Cechy charakterystyczne czoła - silne wystawanie czoła ku przodowi.

BRWI
Długość brwi - brwi krótkie, średniodlugie, długie.
Ustawienie brwi-poziomo, skośnie ku górze, skośnie ku dołowi
Rozstawienie brwi - brwi zrośnięte, wąsko rozstawione, średnioszeroko rozstawione i szeroko rozstawione.
Umiejscowienie brwi - brwi nisko, średniowysoko i wysoko umiejscowione.
Cechy charakterystyczne - rozdwojenie brwi, asymetryczne umiejscowienie brwi.
Kształt brwi - brwi łukowate, proste, łamane, faliste, krzaczaste.
Barwa brwi - brwi jasne, średniociemne, ciemne.
Grubość brwi - brwi wąskie, średnioszerokie, szerokie.

OCZY
Barwa oczu:
a) ciemnopigmentowe: ciemnopiwne, piwne, jasnopiwne,
b) jasnopigmentowe: ciemnoniebieskie, niebieskie, jasnoniebieskie,
c) o odcieniach mieszanych: zielonkawe, szare, jasnoszare.

a) Oprawa oczu europeidalna bez fałd:
- powieka górna z częścią tarczkową jednakowej szerokości,
- powieka górna z częścią tarczkową najszerszą w środkowej części,
- powieka górna z częścią tarczkową najszerszą w części bocznej.
b) Oprawa oczu europeidalna z fałdami:
- powieka górna z częścią tarczkową lekko zasłoniętą w środkowej części,
- powieka górna z częścią tarczkową zasłoniętą w bocznej zewnętrznej części,
- powieka górna z częścią tarczkową zasłoniętą w bocznej części wraz z kąciz - - nym oka.
c) Oprawa oczu mongoloidalna.
Ukształtowanie powieki dolnej - powieka dolna normalna, zgrubiona, obwisła.
Rozwartość szpary ocznej - szpara oczna wąska, średnioszeroko i szeroko rozwarta.
Długość szpary ocznej - szpara oczna krótka, średniodługa, długa.
Ustawienie szpary ocznej poziome, skośnie ku górze, skośnie ku dołowi.
Rozstawienie oczu - oczy wąsko, średnioszeroko, szeroko rozstawione.
Znaki szczególne:
- powieka górna silnie obwisła,
- powieka dolna silnie obwisła (tzw. workowata),
- oczy silnie wypukłe (tzw. rybie oczy), zez,
- bielmo.

NOS
Długość nosa - nos krótki, średniodługi, długi.
Szerokość nosa - nos wąski, średnioszeroki, szeroki.
Wystawanie nosa - nos słabo, średnio lub silnie wystający.
Profil nosa - nos wklęsły, prosty, wypukły, garbaty.
Nasada nosa:
a) szerokość nasady: wąska, średnioszeroka, szeroka,
b) wysokość nasady: niska, średniowysoka, wysoka,
c) kształt nasady: prostokątny, trapezoidalny, odwrotnie trapezoidalny,
d) głębokość nasady: płaska, średniogłęboka, głęboka.
Grzbiet nosa:
a) szerokość grzbietu - wąski, średnioszeroki, szeroki,
b) kształt grzbietu - prostokątny, obustronnie wklęsły, beczkowaty,
c) koniec nosa - zaokrąglony, spiczasty, tępy, kanciasty.
Skrzydełka nosa:
a) wielkość skrzydełek - małe, średnioduże, duże,
b) kształt skrzydełek - owalne, okrągłe, prostokątne,
c) wysokość skrzydełek - niskie, średniowysokie, wysokie,
d) ustawienie skrzydełek - uniesione ku górze, ustawione poziomo, opuszczone ku dołowi,
e) rozstawienie skrzydełek - wąsko, średnioszeroko lub szeroko rozstawione.
Przegroda nosowa:
- ustawienie przegrody - uniesiona ku górze, ustawiona poziomo, opuszczona ku dołowi.
Otwory nosa:
a) kształt otworów - okrągłe, owalne, wydłużone,
b) ustawienie otworów - równoległe, skośne, poprzeczne.
Cechy charakterystyczne nosa - skrzywienie nosa, złamanie grzbietu nosa, rozdzielenie końca nosa, różne ustawienie skrzydełek nosa.

USTA
Wysokość wargi górnej - niska, średniowysoka, wysoka.
Kształt profHu wargi górnej - wklęsły, prosty, wypukły.
Szerokość rynienki podnosowej wąska, średnioszeroka, szeroka.
Głębokość rynienki podnosowej - płytka, średniogłęboka, głęboka.
Czerwień wargi górnej:
- grubość czerwieni wargi górnej - czerwień cienka, średniogruba, gruba,
- wyprofilowanie czerwieni wargi górnej w linii falistej, łamanej, w linii serca.
Wysokość wargi dolnej - niska, średniowysoka, wysoka.
Ksztalt profilu wargi dolnej - wklęsły, prosty, wypukły.
Czerwień wargi dolnej - cienka, średniogruba, gruba.
Wyprofilowanie czerwieni wargi dolnej - w linii kolistej, łukowatej, trapezoidalnej.
Proporcje czerwieni warg usta o jednakowej grubości czerwieni wargi, usta o grubszej czerwieni wargi górnej, usta o grubszej czerwieni wargi dolnej.
Szpara ust:
- kształt szpary ust - prosta, wklęsła, wypukła, falista,
- długość szpary ust - krótka, średniodługa, długa.
Kąty ust:
- ustawienie kątów ust - poziome, uniesione ku górze, opuszczone w dół,
głębokość kątów ust - płytkie, średniogłębokie, głębokie.
Cechy charakterystyczne ust - skrzywienie ust, rozszczepienie warg, zniekształcenie rysunku ust (wysunięcie wargi dolnej ku przodowi, tzw. przodożuchwie, wyraźne cofnięcie wargi dolnej, tzw. tyłożuchwie, zajęcza warga).

ZĘBY
Wielkość zębów szerokość i długość.
Barwa zębów.
Cechy charakterystyczne - braki w uzębieniu, plomby i koronki metalowe (srebrne, złote), protezy, skrzywienia zębów, przerwy między zębami itp.

BRODA
Kształt bródki - kulista, owalna, kanciasta, trójkątna, wklęsła.
Wielkość bródki - mała, średnioduża, duża.
Ustawienie bródki cofnięta (tyłożuchwie), lekko cofnięta, lekko wystająca, wystająca (przodożuchwie).
Cechy charakterystyczne bródki bródka z dołeczkiem, bródka z bruzdą.

UCHO
Wielkość ucha - uszy małe, średnioduże, duże.
Kształt ucha - okrągły, owalny, prostokątny, trójkątny.
Położenie ucha - uszy przylegające, średnio odstające, silnie odstające, odstające górą, odstające dołem.
Wielkość płatka - płatek uszny mały, średnioduży, duży.
Położenie płatka płatek uszny przyrośnięty, płatek uszny wolny.
Kształt płatka okrągły, owalny, trójkątny, kanciasty.
Cechy charakterystyczne uszu - asymetria w położeniu, asymetria w ukształtowaniu, różnica w wielkości.

ZAROST
Wąsy:
- forma wąsów wąs ?przecinkowy?, ?mandaryński?, ?szczotkowy?, ?pędzelkowaty, ?szlachecki?, ?piastowski?, ?hiszpański ?;
- bujność wąsów - wąsy o włosach rzadkich, średniogęstych lub gęstych;
- kształt włosów wąsów wąsy o włosach prostych lub falistych;
- długość wąsów wąsy krótkie, średniodługie, diugie;
- barwa wąsów.
Broda:
- formy brody - broda ?owalna?, ?kulista?, ?prostokątna?, ?trapezoidalna?, ?trójkątna?, ?pędzelkowata?, ?przedzielona?;
- bujność brody - broda o włosach rzadkich, średniogęstych, gęstych;
- kształt włosów brody - broda o włosach prostych lub falistych;
- długość brody - broda krótka, średniodługa, długa;
- barwa brody.
Bokobrody:
- forma bokobrodów - bokobrody normalne, ?nakątne?, ?miotełkowate?, prostokątne, trapezoidalne;
- bujność, długość, kształt bokobrodów jak przy brodzie, barwa jak przy włosach.

SZYJA
Długość szyi - szyja krótka, średniej długości, długa.
Grubość szyi - szyja cienka, średniogruba, gruba.
Krtań szyi - słabo, średnio lub silnie zaznaczona.

BRUZDY
Bruzdy czoła:
- ukształtowanie bruzd - proste, faliste,
- położenie bruzd - w Unii prostej, wklęsłej, wypukłej (dotyczy wszystkich bruzd),
- głębokość bruzd - płytkie, średniogłębokie, głębokie (dotyczy wszystkich bruzd),
- długość bruzd - krótkie, średniodługie, długie,
- liczba bruzd - bruzdy pojedyncze, bruzdy wielorakie.
Bruzdy okolicy nasady nosa - bruzdy międzybrwiowe pionowe.
- liczba bruzd - pojedyncze, podwójne, potrójne,
- rodzaj bruzd - symetryczne, asymetryczne.
Bruzdy okolicy oka:
- ukształtowanie bruzd - łukowate (tzw. bruzdy podoczodołowe), promieniste (tzw. kurze łapki).
Bruzdy okolicy policzków bruzdy policzkowe, tzw. brzeżne.
Rodzaj bruzd - pojedyncze, rozdwojone.
Bruzdy nosowo -wargowe:
- ukształtowanie bruzd - proste, faliste, wypukłe, wklęsłe.
Bruzdy okolicy ust.
Bruzdy kątowe ust.
Bruzdy okolicy bródki - bruzda bródkowo-wargowa,
- ukształtowanie - bruzda prosta lub wypukła,
- umiejscowienie - blisko czerwieni wargi dolnej, nieco dalej od czerwieni wargi dolnej.
daleko od czerwieni wargi dolnej.
Bruzdy okolic uszu, zmarszczki przyuszne - słabo zaznaczone, średnio lub silnie zaznaczone. Bruzdy okolicy szyi - słabo, średnio lub silnie zaznaczone.BLIZNY I ZNAMIONA
Znamiona mogą być naturalne albo powstałe w wyniku wykonywanego zawodu (np. kontakt ze środkami chemicznymi). Mogą mieć charakter trwały albo przejściowy.
Rodzaje znamion - płaskie (plamy), wypukłe (guzowate).
Kształt - okrągłe, owalne, elipsoidalne.
Wielkość - małe, średniej wielkości, duże.
Blizny powstają na skutek urazów mechanicznych, termicznych. chemicznych lub chorób; mogą mieć charakter trwały lub przejściowy.
Kształt - blizny kątowe, Unijne, okrągłe, różne.
Wielkość - blizny małe, średniej wielkości, duże.
Niekiedy w celu uzupełnienia cech statycznych należy uwzględnić widoczne kalectwo, np. skrzywienie kręgosłupa, brak kończyn, zrośnięte palce, pałąkowate nogi oraz inne cechy, jak występowanie brodawek, pieprzyków, plam.

Jedną z ważnych cech jest tatuaż. Bardzo ważną sprawą jest dokładne opisanie treści rysunku tatuażu i jego umiejscowienia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.