Pytania do biegłego

Remigisz Szulc
12.05.2015

Kiedy dochodzi do powołania przez organ procesowy biegłego rzeczą najważniejszą jest właściwy dobór pytań, jakie zostaną mu postawione.
Pytania nie mogą wykraczać poza dziedzinę, którą reprezentuje; powinny mieć na uwadze aktualne możliwości badawcze; powinny zaczynać się na ogólnych, a kończyć na szczegółowych;
być ułożone w sposób zrozumiały; być rzeczowe.
Nie powinno się zadawać pytań zbyt ogólnych; takich, na które odpowiedź nie jest możliwa; pytań, które wykraczają poza zakres kompetencji biegłego.

Wskazane jest, by pytający uzupełnił swoją wiedzę z danej dziedziny, zanim przystąpi do formułowania pytań.
Poniżej znajdują się przykładowe pytania do biegłego mające jedynie przedstawić ogólną koncepcję. Każda sprawa będzie wymagała przygotowania odrębnego zestawu.

Daktyloskopia
-czy zabezpieczone odbtki linii papilarnych nadają się do identyfikacji
-czy odbitki zabezpieczone w toku oględzin pochodzą od osób, których odbitki przesłano jako materiał porównawczy
-czy odbitki zabezpieczone w kilku miejscach zdarzeń pochodzą od tej samej osoby
-czy na zabezpieczonym przedmiocie znajdują się odbitki linii papilarnych
-jaki był mechanizm powstania zabezpieczonego śladu
-czy zabezpieczenie śladu odbyło się prawidłowo
-czy zabezpieczone ślady mogły powstać w sposób podany przez podejrzanego
-czy ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia mogły powstać przed dokonaniem czynu przestępnego
-czy ślady linii papilarnych znajdują się w zbiorze śladów sprawców niezidentyfikowanych
-czy ślady linii papilarnych znajdują się w bazie danych AFIS
-czy zabezpieczone ślady są odwzorowaniem struktury skóry ludzkiej, a jeśli tak, to czy nadają się do identyfikacji

Mechanoskopia
-jakiego rodzaju narzędzie mogło pozostawić ślady
-czy ślady zabezpieczone w różnych miejscach zdarzeń pochodzą od tego samego narzędzia
-czy otwory w zabezpieczonym dokumencie pochodzą od bindownicy stanowiącej materiał dowodowy
-czy ślady ześlizgów na zabezpieczonej śrubie pochodzą od zabezpieczonego w toku przeszukania i przesłanego do badań klucza nasadowego
-czy szybę rozbito od strony wewnętrznej, czy zewnętrznej
-jakim narzędziem rozbito szybę
-czy szybę uszkodzono narzędziem przesłanym do badań
-czy wybito w szybie jeden otwór, czy więcej
-czy przesłane do badań fragmenty podłoża stanowiły jedną całość
-czy odcinek przewodu stanowił jedną całość z przewodem będącym materiałem dowodowym
-w jaki sposób doszło do rozdzielenia przewodu
-czy na podstawie zabezpieczonych na miejscu wypadku fragmentów osłony reflektora można ustalić markę samochodu

Badania dokumentów
-czy tekst dokumentu napisała jedna osoba
-czy wykonawca dokumentu dowodowego jest wśród osób, od których pobrano próbki pisma porównawczego
-czy tekst i podpis na dokumencie napisała ta sama osoba
-czy cały tekst sporządzono na jednej maszynie
-jeśli tak, czy jest to maszyna stanowiąca materiał dowodowy
-czy dowodowy odcisk pieczątki został wykonany pieczątką przesłaną do badań
-czy odcisk pieczątki jest autentyczny
-jeśli nie, to jaką metodą dokonano sfałszowania
-czy zabezpieczony dokument został podrobiony
-czy zabezpieczony dokument został przerobiony
-czy teksty sporządzono tym samym środkiem pisarskim
-czy dokument dowodowy został sporządzony przy użyciu tuszu zabezpieczonego w toku przeszukania
-jaka jest kolejność powstawania nakładających się na siebie linii pisma
-jaka była treść usuniętego zapisu
-jaki jest wiek zabezpieczonego dokumentu
-czy podpis złożone w tym samym czasie, w którym powstał dokument

Fonoskopia
-czy utrwalona na taśmie wypowiedź pochodzi od wskazanej osoby
-ile osób uczestniczyło w utrwalonej rozmowie
-czy po nagraniu dokonano eliminacji fragmentów rozmowy
-czy montaż wykonano z jednej, czy z kilku rozmów
-jakie są źródła i charakter odgłosów towarzyszących rozmowie
-jakiego urządzenia użyto do nagrania rozmowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.