Wersje kryminalistyczne

Remigisz Szulc
29.02.2016

„Kiedy wyeliminuje się wszytko co niemożliwe, cokolwiek pozostanie, choćby nie wiem jak nieprawdopodobne, musi być prawdą."

Sherlock Holmes

Wersje kryminalistyczne to oparte na materiałach sprawy alternatywne hipotezy dotyczące zdarzenia, jego przyczyn i skutków, które wymagają zweryfikowania.

Przy wykorzystaniu logiki, nauk prawnych i doświadczenia odrzuca się kolejne hipotezy, by w końcu została ta najbardziej prawdopodobna.

Wersje mogą dotyczyć charakteru samego zdarzenia, które może okazać się przestępstwem, jego przyczyn, przebiegu, skutków, motywów działania sprawcy i celu do jakiego dążył, mechanizmu powstania śladów, sposobu działania sprawcy, osoby sprawcy, stopnia jego winy.

Wersje kryminalistyczne powinny prowadzić do znalezienia odpowiedzi na siedem złotych pytań, a szczególnie na pytanie „kto?”. Z osobą sprawcy wiążą się wersje podmiotowe i profilowanie.

Podział wersji może dotyczyć także etapu postępowania, organu formułującego, stopnia prawdopodobieństwa, stopnia weryfikacji, zakresu przedmiotowego.

Wersje kryminalistyczne ogólne, dotyczą kwestii najistotniejszych, mających wpływ na dalsze postępowanie. Natomiast wersje cząstkowe skupiają się na fragmentach i poszczególnych okolicznościach. Na ich podstawie jest możliwe tworzenie wersji ogólnych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.