Źródła i środki dowodowe

Maciej Piwowski
12.05.2015

Termin dowód odnosi się do:

- źródła, z którego pochodzą wiadomości – źródło dowodowe

- procesu uzyskiwania wiadomości – czynności procesowo-kryminalistyczne

- uzyskanych wiadomości, na podstawie których można wnioskować - środek dowodowy

- procesu myślowy w przebiegu dowodzenia – wnioskowanie dedukcyjne

- wyniku wnioskowania – dowód

Źródło dowodowe – to podmiot wypowiedzi, która ma znaczenie dowodowe albo przedmiot oględzin, dzięki którym można uzyskać informacje o znaczeniu dowodowym

Osobowe źródła dowodowe – są to osoby, które dostarczają organowi procesowemu informacje o faktach dowodowych

Rzeczowe źródła dowodowe – to rzeczy, których oględziny pozwalają organowi procesowemu na pozyskanie wiedzy o faktach dowodowych

Środki dowodowe – to wiedza organu procesowego o faktach dowodowych, pozyskana w toku czynności procesowych od źródeł dowodowych

Dowód – wynik poprawnego wnioskowania dedukcyjnego opartego na środkach dowodowych

Osoba jest źródłem dowodowym ponieważ treść jej wypowiedzi, czyli informacje pochodzące z tego źródła, ujawnione w procesie karnym, są środkiem dowodowym. W tym wypadku jako czynność procesowa zastosowane zostanie przesłuchanie.

Rzecz jest źródłem dowodowym, a wiadomości uzyskane w wyniku oględzin – środkiem dowodowym.

Nośnikami środków dowodowych będą na przykład zeznania świadków lub oskarżonych, ekspertyzy, efekty przeszukania, czy oględzin, treść dokumentów.

Środki dowodowe pozyskuje się na drodze przesłuchania, oględzin, eksperymentów, przeszukania.

Ekspertyza jest środkiem dowodowym, natomiast osoba biegłego źródłem dowodowym.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.