Fantastyka pisarze: Edmund Wnuk-Lipiński

Maciej Piwowski
06.09.2015

Edmund Wnuk-Lipiński (ur. 4 maja 1944 w Suchej pod Tucholą) - polski socjolog (prof.), założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pisarz science fiction. Zajmował stanowiska doradcy ds. polityki społecznej NSZZ "Solidarność" oraz przewodniczącego Zespołu Doradców Socjologicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego NSZZ "Solidarność"; członek zespołu "Solidarności" w obradach Okrągłego Stołu.

Wykładał w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu, na Uniwersytecie Notre Dame, na uniwersytetach w Ottawie, Oslo, Bergen, Toronto, Montrealu, Sofii, Paryżu (Centre national de la recherche scintifique) i berlińskim Wissenschaftskolleg. Stypendysta Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu. Wysoki członek międzynarodowych organizacji socjologicznych, autor kilku naukowych opracowań z dziedziny socjologii. Kierownik Katedry Socjologii, Prezydent Honorowy, a od 28 września 2006 r. Rektor Collegium Civitas w Warszawie. Jest również członkiem Rady Patronackiej Instytutu Jagiellońskiego.

W latach 1989-1991 kierował zespołem doradców naukowych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Wybrana bibliografia socjologiczna

    * Praca i wypoczynek w budżecie czasu 1972
    * Metody badania czasu wolnego a socjologiczna interpretacja materiału empirycznego : referat, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN 1973
    * Czas wolny : współczesność i perspektywy, Instytut Wydawniczy CRZZ 1975
    * Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Instytut Książki i Czytelnictwa BN 1975
    * Rozumienie kultury : szkice socjologiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ 1979
    * Budżet czasu - struktura społeczna 1980
    * Budżet - struktura społeczna - polityka społeczna, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 1981
    * Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, Instytut Studiów Politycznych PAN 1991
    * Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany ustrojowej, Wydaw. Nauk. PWN 1996
    * Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, SCHOLAR 2003
    * Świat międzyepoki, Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN 2004
    * Socjologia życia publicznego, SCHOLAR 2005

Literatura science fiction

Wnuk-Lipiński jako pisarz science fiction specjalizuje się w powieściach fantastyki socjologicznej – opisującej postawy ludzi z różnych grup społecznych wobec rządów państwa totalitarnego. Obok Janusza A. Zajdla był prekursorem tego nurtu w polskiej literaturze s-f.

Autor m.in. trylogii Apostezjon:

    * Wir pamięci, Czytelnik 1979
    * Rozpad połowiczny, 1988
    * Mord założycielski, 1989

Opowiadania zamieszczone w antologiach

    * Krzyś (1978) - po raz pierwszy zamieszczone w Horyzontach Techniki, jak również w Przepowiedni (1986), t. 6 Polskiej noweli fantastycznej.Laureat nagrody im. Janusza A. Zajdla za Rozpad połowiczny (1988).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.