Zasady użytkowania witryn

Maciej Piwowski
05.09.2015

Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z tej witryny, wszystkich witryn z nią powiązanych oraz usług opisanych na tych witrynach oznacza akceptację poniższych regulaminów, polityk prywatności, zasad i warunków.

 Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających nasz Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia oraz wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą nową Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).


1. Cele przyjętej polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym we wszystkich domenach (domeny poszczególne są zwane dalej: „Serwisem”):

A. Serwisy / marki w Soluma Group (tutaj lista https://solumagroup.pl/marki-soluma-group ),

B. Serwisy Mindly (tutaj lista: https://soluma.pl/cenniki/cennik-reklamy-na-portalach)

C. Pozostałe serwisy z których link prowadził do tej polityki prywatności.


1. 2. Administratorem danych osobowych jest dla:

A. Serwisy / marki w Soluma Group (tutaj lista https://solumagroup.pl/marki-soluma-group): dane kontaktowe do administratora danych osobowych są dostępne w zakładce „Kontakt” dostępnej w każdym z Serwisów.

B. Serwisy Mindly (tutaj lista: https://soluma.pl/cenniki/cennik-reklamy-na-portalach): Soluma Interactive Grzegorz Wiśniewski, ul. Żyrardowska 73/35, 82-300 Elbląg, NIP:578-210-28-51

C. Pozostałe serwisy z których link prowadził do tej polityki prywatności: dane kontaktowe do administratora danych osobowych są dostępne w zakładce „Kontakt” dostępnej w każdym z Serwisów.

1.3.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym – w tym np.:

1.3.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną/ poza lokalem przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.3.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty / usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.3.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.3.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.3.5. statystycznym, badawczym;

1.3.6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

1.3.7. w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

1.3.8. prowadzenia dokumentacji księgowej;

1.3.9. W celu dopasowania reklam emitowanych w Serwisie

Poprzez kliknięcie/ zaznaczenie opcji / wyrażenie zgody , podane dane osobowe Użytkownika  / zebrane dane statystyczne będą wówczas przetwarzane przez Serwis w celach w/w.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.4.  Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis to  anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe)/  liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego/. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.3.

Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas do 10 lat jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.1.  Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.1.1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/ nr karty kredytowej/ numer karty debetowej/. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. np.:  przewoźnika/ spedytora/ systemu płatności. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.2.  W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także: zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” dostępnej w prawym głównym rogu strony głównej lub po kliknięciu opcji „złóż zamówienie” / drogą mailową / przez formularz kontaktowy / telefonicznie - w zależności od możliwości dostępnych w danym Serwisie.  Wówczas dane podane podczas zamówienia tj.: adres / adres dostawy/ adres mail/ numer telefonu/ imię i nazwisko /inne dane niezbędne przy danym typie zamówienia. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.3. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego/ poczty e-mail/ dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz dane. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w punkcie 1.3.

2.1.4.  Niektóre Serwisy umożliwiają się zapisanie się do newslettera/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter”/ „subskrybuj” itp.. Użytkownik zapisując się do newslettera lub żądają dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail/ login/ telefon/imię i nazwisko. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.1.5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skorzystać z danych dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów (patrz punkt 1.1)

2.1.6. Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. 

2.1.7. Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy skorzystać z danych dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów (patrz punkt 1.1)

2.1.8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji. W tym celu należy skorzystać z danych dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów (patrz punkt 1.1).

2.2 Udostępnianie danych

2.2.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.2.2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.2.3. Dane są udostępniane Partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu opisanym w punkcie 1.3. Komu udostępniamy Twoje dane:

A. pomiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych,  np.: firmom kurierskim, organizacjom zarządzającym rejestracją domen, firmom świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją naszych usług, firmom hostingowym związanym z realizacją naszych usług, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.

B. firmie Google LLC dane związane z korzystaniem z usług: Google Analitycs, Google Adwords, Mapy Google, Google reCAPATCHA, Google G Suite, Kalendarz Google, Dysk Google, Google Gmail, Wyszukiwarka Google, Dokumenty Google. Przekazywane są dane w zakresie zgodnym z regulaminem danej usługi (w tym pliki cookies oraz adres IP). Dane będą przekazane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Regulaminy dla wymienionych usług są dostępne na stronach producenta tych usług (https://policies.google.com). Zobacz również jak Google korzysta z tych danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.


3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w pkt 1.3.

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

  • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc" oraz na stronie internetowej producenta przeglądarki.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

 

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. 

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

 

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.

 


 

Zasady użytkowania 

Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z Serwisu, wszystkich witryn z nim powiązanych oraz usług opisanych na tych witrynach oznacza akceptację niniejszych „Zasad użytkowania”:

I. Informacje ogólne

1. Niniejsze „Zasady użytkowania” (zwane dalej ZU) określają dozwolone sposoby użytkowania Serwisu.

2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia ZU w dowolnym momencie bez powiadomienia.

3. Wszystkie znaki towarowe nie należące do właściciela Serwisu zostały użyte na Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.


II. Zakup usług / produktów

1. W przypadku zakupu usług / produktów przy korzystaniu z Serwisu oraz zakup usług / produktów poprzez skorzystanie z poczty e-mail lub mechanizmy dostępne na Serwisie - Użytkownik akceptuje wszystkie dostępne regulaminy i warunki dostępne na Serwisie w tym: 

2. Na Serwisie podano ceny usług i produktów netto, należy doliczyć podatek Vat 23%. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.
 

III. Zasady użytkowania Serwisu

1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia Serwisu w dowolnym momencie bez powiadomienia.

2. Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na Serwisie wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem produktów i usług, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

3. Materiałów umieszczonych w Serwisie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z Serwisu. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

4. Niektóre materiały będą dostępne tylko dla Użytkownika z utworzonym kontem. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych przy rejestracji oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł.

5. Ograniczenia odpowiedzialności.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, inne (w tym bez ograniczeń, w wyniku utraty dochodów, utraconych zysków, utraty reputacji, przerwy w dzielności i innych materialnych strat) – wynikających z korzystania z Serwisu / usług / produktów lub zaniechania korzystania z nich.

----

Przypis: Domeny

Dane - jako Abonenta nazwy domeny - są ujawniane w ogólnodostępnych bazach Whois, które stanowią podstawowe źródło informacji o nazwach domenowych w Internecie. Dane te ujawniane są w wyniku działań Twoich i Twojego Rejestratora domeny, który posiada dostęp do głównego Rejestru domen. Publikowanie danych w bazach Whois wiąże się z zasadami funkcjonowania sieci Internet, wspierając w ten sposób jej transparentność i stanowi część umowy obowiązującej w zakresie utrzymywania nazw domeny. Informacje w bazach Whois może sprawdzić każdy użytkownik Internetu. Zakres Twoich danych widocznych w bazie Whois zależy od tego, czy jesteś oznaczony jako „osoba fizyczna” czy jako „organizacja” (np. spółka z.o.o, fundacja, spółdzielnia itp.). Takiego oznaczenia typu abonenta dokonujesz zawsze Ty, przy współpracy Twojego Rejestratora. Dla Abonentów o statusie „organizacja” ujawniane są dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko/nazwa, dane teleadresowe itp. Osoby fizyczne, które korzystają z prawnej ochrony swoich danych osobowych, powinny wybierać status „osoba fizyczna”. Upewnij się, że Twoje dane ujawniane w bazie Whois są aktualne i kompletne. Jest to Twoje prawo i obowiązek. W przypadku wątpliwości, czy wybrałeś właściwy status swoich danych albo stwierdziłeś potrzebę dokonania ich zmiany, skontaktuj się niezwłocznie z nami.

 


 

Regulamin serwisu

I. Informacje wstępne

1. Korzystanie ze stron, prawa autorskie

Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na Serwisie  wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych (za wyłączeniem publikacji na stronach www), pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. 

Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronach może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze strony. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.
Istnieje możliwość skorzystania z materiałów z naszych stron do zastosowań komercyjnych za opłatą - osoby zainteresowane prosimy o skorzystanie z https://soluma.pl/faq/portale-tematyczne/zakup-materialow 


2. Reklamy

a. Wszystkie artykuły zamieszczone na stronach Serwisu to artykuły reklamowe.

b. Niektóre artykuły są oznaczone dodatkowo jako: „Artykuł opublikowany przez Partnera serwisu”, „Akcja partnerska”, "Artykuł partnera serwisu", "Artykuł partnera", Artykuł sponsorowany", "Informacja prasowa" lub podobnie.

Artykuły zawierają treści reklamowe oraz linki reklamowe. Korzystając z naszych portali użytkownicy akceptują taką formę umieszczania reklamy oraz sposób informowania o tym, że artykuł zawiera reklamy.


2. Ograniczenia odpowiedzialności

Serwis ma charakter tylko edukacyjny. Autorzy umieszczanych tu informacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystywania informacji pochodzących ze stron Serwisu. Wszystkie materiały zawarte w tych serwisach, są naszą własnością lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie. Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości . Wszystkie użyte na stronach serwisu nazwy firm, produktów, czcionek, logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.


5. Dane wysyłane przez użytkowników

Poprzez umieszczenie swoich komentarzy, opinii, artykułów, opracowań, zdjęć, grafik i filmów na stronach w Serwisu i innych tytułach wydawanych przez właściciela Serwisu (lub przesłanie ich na nasze konta e-mail, lub wyrażenie zgody poprzez e-mail) Internauci / użytkownicy / współpracownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne i wieczyste publikowanie, edytowanie i cytowanie tych treści na łamach Serwisu oraz w innych tytułach wydawanych przez właściciela Serwisu


6. Zmiany zasad

Twórcy lub właściciele Serwisu mogą w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując powyższe informacje. Ponieważ powyższe informacje witryny są wiążące dla użytkownika, należy sprawdzać co pewien czas czy nie uległy one zmianom. Niektóre informacje mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach w Serwisie.


II. Regulamin

Regulamin użytkowników korzystających z witryn w Grupie Mindly oraz Projekcie WORTALE.NET oraz witryn powiązanych z projektem.

1. Definicje

1.1. Grupa Mindly, Portal Mindly. Projekt Wortale.net (dalej zwane GM lub Portale lub/i Serwisy) - oznacza platformę udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez GM, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez GM w domenach: Bizneo.pl, Finansowy360.pl, PoradnikPraca.pl, AYS.pl, Tech360.pl, Energia360.pl, ZycieKOBIETY.pl, DomABC.pl, EduZDROWIE.pl, MESKIPortal.pl, PoradnikiZAKUPOWE.pl, PoradnikMOTO.pl, Turystyka360.pl, PSY24.PL, KOTY24.PL, KONIEiMY.PL, PoradnikPRACA.pl, Mindly.pl, LogistykaiTransport.pl/, Wortale.net (oraz subdomeny).
1.2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
1. 3. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
1. 4. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

  • 1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych GM lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).
  • 2. Usługi społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej GM i udostępniania innym Użytkownikom;
  • 3. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów;
  • 4. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych GM, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.


2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności GM.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.


3. Warunki

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z GM i jego Serwisów.
3. GM zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.


4. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z GM w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji jaki i z koniecznością rejestracji (np.: komentarze, publikacje przesłane na e-mail, publikacje w systemie), a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu lub Serwisów publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami. GM oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:

  • 5a. Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów ( i innych publikacji) w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
  • 5b. GM zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji lub odmowy publikacji bez podania przyczyny.


5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez GM.


6. Odpowiedzialność GM

1. GM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
2. GM zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3. GM nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej  zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez GM.
4. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
5. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
6. GM nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
7. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.


7. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
2. Portale i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Mindly.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone" lub podobnym.
4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, GM udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody GM poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają GM niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach GM.


8. Postanowienia końcowe
 

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
2. GM zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
3. GM zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

 


 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.