Gwałtowny spadek inflacji w Polsce: ceny rosną wolniej niż oczekiwano

Jerzy Biernacki
30.03.2024

W marcu Polska odnotowała niższą od przewidywań inflację. Wstępne dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 1,9% oraz o 0,2% względem lutego. To pozytywne zaskoczenie, ponieważ analitycy prognozowali inflację na poziomie 2,1-2,3%.

Inflacja ponownie wzrośnie?

Pomimo dobrego odczytu eksperci raczej spodziewają się wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach, na co wpłynie m.in. przywrócenie od 1 kwietnia 5-procentowego VAT na żywność.

Polska znajduje się obecnie w tzw. pasie odchyleń od celu inflacyjnego, wynoszącego 2,5%. Dalszy spadek inflacji mógłby wskazywać na potencjalne hamowanie gospodarki.

W marcu, według danych GUS, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie wzrosły, a nawet zanotowały spadek o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Jeśli chodzi o nośniki energii, to tutaj odnotowano spadek cen o 2,5% rocznie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie