TSUE po stronie tzw. frankowiczów

Marek Szydełko
17.06.2023

Posiadacze kredytów we franku szwajcarskim mogą otwierać szampany. Zapadł przełomowy wyrok przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uznał, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, banki nie mają prawa domagać się rekompensaty za bezpodstawne korzystanie z kapitału.

Frankowiczom jeszcze łatwiej będzie wygrywać z bankami

Po wyroku TSUE banki nie tylko straciły ostatni „straszak” na kredytobiorców we franku szwajcarskim. Trybunał uznał również, że to konsumenci mają pełne prawo domagać się odszkodowań z tytułu zawarcia z nimi wadliwych umów. To banki, jako instytucje zaufania publicznego, powinny dochować staranności w formułowaniu umów.

Wyrok może spowodować prawdziwe trzęsienie ziemi w polskim systemie bankowym. KNF szacuje potencjalne koszty dla banków na nawet 100 miliardów złotych.

Dodajmy, że frankowicze, którzy poszli do sądu, wygrywają około 97 proc. spraw. Część postępowań zakończyła się prawomocnymi wyrokami, co oznacza, że strony muszą zwrócić sobie wzajemne świadczenia. W takim przypadku posiadacz kredytu we frankach oszczędza bardzo dużo pieniędzy na odsetkach i kursie walutowym, często otrzymując również zwrot nadpłaconej kwoty od banku.

Przegląd wydarzeń tygodnia 12.06-18.06 2023

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie