USA ograniczają pomoc wojskową dla Ukrainy

Krzysztof Jagielski
12.11.2023

Tego można się było spodziewać. Pentagon poinformował, że jest zmuszony ograniczyć pomoc wojskową dla Ukrainy z powodu niemal całkowitego wyczerpania przyznanych na ten cel środków.

Tarcia w Kongresie

Z raportu Pentagonu wynika, że wykorzystał już 95 proc. środków w ramach obecnej transzy pomocy dla Ukrainy. Tymczasem Kongres ociąga się z zatwierdzeniem kolejnego pakietu i wiele wskazuje na to, że nie uda się osiągnąć kompromisu w tej sprawie do 17 listopada, czyli do dnia, kiedy będzie obowiązywać prowizorium budżetowe.

Dalszemu wojskowemu wspieraniu Ukrainy sprzeciwiają się republikanie, którzy wskazują na ogromne problemy finansowe USA i brak możliwości przekazywania sprzętu walczącym Ukraińcom.

Przegląd wydarzeń tygodnia 06.11.-12.12.2023

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie