Co łączy aceton i chloroform?

Oba związki należą do grupy VOC (ang volatile organic compounds), czyli lotnych związków organicznych. Do tej grupy należą: aceton, węglowodory, związki zawierające chlor, czy terpeny. Niewiele osób wie, że są one przyczyną zanieczyszczenia atmosfery. W wielu państwach, również w Polsce wprowadzone są normy regulujące maksymalną zawartość tych substancji w gotowych produktach. Również procesy przetwarzania i produkcji, w których emitowane są VOC są obostrzone regulacjami.

Szkodliwe działanie VOC

Zwiększone stężenie lotnych związków organicznych w powietrzu jest przyczyną powstawania takich związków jak: ozon, nadtlenek wodoru, azotan nadtlenku acetylenu. Nagromadzenie znacznej ilości tych związków skutkuje powstaniem tzw. smogu fotochemicznego.

Źródła VOC lotnych związków organicznych

Oczywiście istnienie tych substancji jest naturalne. Wiele z nich powstaje podczas erupcji wulkanów czy pożarów lasów, a nawet są one produktem procesów wegetacyjnych niektórych organizmów.  Niestety działalność człowieka przyczynia się do znacznego wzrostu ich stężenia w środowisku i obecnie stanowią one realne zagrożenie dla naszej planety. Dlatego niezmiernie ważne jest stałe kontrolowanie ich poziomu oraz działania zmierzające do ograniczenia ich emisji.  VOC lotne związki organiczne powstają podczas procesu wydobywania i spalania paliw oraz przeróbki ropy naftowej. Ponadto ich źródłem może być przemysł chemii organicznej, produkcja i stosowanie rozpuszczalników, a także hutnictwo. Do wzrostu poziomu VOC przyczynia się także   przemysł spożywczy oraz rolnictwo. Również utylizacji odpadów stałych oraz wszystkim rodzajom transportu  towarzyszy emisja tych niebezpiecznych substancji.

Jak ograniczyć niekorzystny wpływ VOC?

Od lat próbuje się ograniczyć emisję VOC. Obecnie zakłady przemysłowe, które przyczyniają się do zwiększenia ich stężenia w powietrzu są obciążone opłatami adekwatnymi do ilości substancji uwolnionych do atmosfery. Równolegle prowadzone są badania mające na celu zmianę procesów produkcyjnych tak, aby ilość emitowanych substancji szkodliwych była jak najmniejsza.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.