Nowy paradygmat w nauce, technologii i gospodarce

Maciej Piwowski
04.09.2015

Zanim przejdziemy do prezentacji materiału tego kursu Teorii i Inżynierii Systemów warto, w skrócie przedstawić tezy starego i nowego paradygmatu systemowego i płynące stąd implikacje technologiczne i gospodarcze.

Zanim przejdziemy do prezentacji materiału tego kursu  Teorii i Inżynierii Systemów warto, w skrócie przedstawić tezy starego i nowego paradygmatu systemowego i płynące stąd implikacje technologiczne i gospodarcze.

Wróćmy jednak do obecnego piątego paradygmatu technologii informacyjnych. Co najmniej od połowy lat siedemdziesiątych motorem tworzenia nowego paradygmatu techniczno - gospodarczego są technologie związane z komputerami, mikroelektroniką, mechatroniką. W miarę jak przenikają one do gospodarki zmienia się jej oblicze, gdyż umożliwiają one między innymi.

 1. Szybkie i częste zmiany w projektowaniu nowych produktów i procesów technologicznych.
 2. Znacznie większe różnicowanie produktów i łatwiejsze dostosowanie ich do potrzeb indywidualnego klienta.
 3. Prowadzenie dokładnego monitoringu i kontroli stanu (jakości) procesów i obiektów, zużycia energii i materiałów.
 4. Redukcję liczby i wagi składników mechanicznych wielu produktów.
 5. Zmniejszenie znaczenia ekonomiki skali, opartej na kapitałochłonnych technologiach produkcji masowej.
 6. Ściślejsze powiązanie funkcji Badań i Rozwoju z projektowaniem produkcji, zaopatrzeniem i marketingiem.
 7. Tworzenie znacznie lepiej zintegrowanych sieci (mimo odległości geograficznej) dostawców, kooperantów, zakładów montażu, konsultantów i klientów.
 8. Wprowadzenie elastycznych systemów produkcji i spłaszczonych systemów zarządzania 'holonic manufacturing'.
 9. Szybki wzrost wielu małych firm (SME Small and Medium Enterprice) innowacyjnych świadczących usługi producentom przemysłowym w zakresie hardware, software, bioware, humanware, projektowania, informacji i doradztwa.


Dyfuzja technologii informacyjnych przekształca zatem wszystkie rodzaje przemysłu i usług, nie tylko produkty i procesy technologiczne, ale także wszystkie funkcje wewnątrz firm, przekształca bowiem:

 1. projektowanie - zwłaszcza przez projektowanie wsparte komputerowo - CAD, i inżynierię wirtualną,
 2. produkcję - przez komputerowo zintegrowane wytwarzanie - CIM,
 3. zarządzanie i rachunkowość przez systemy zarządzania informacją.


  Dzięki powiązaniu z systemami telekomunikacji (telematyka), możliwe jest rozwijanie lokalnych i globalnych sieci komputerowych, INTERNET,  możliwe jest wyszukiwanie, przesyłanie i przetwarzanie i użytkowanie informacji pomiędzy 'klientami' znajdującymi się na antypodach. Jest to potężny bodziec rozwoju, który miedzy innymi dostrzegła słynna RAND Corporation zalecając prezydentowi Clintonowi zakup 10 mln komputerów podłączonych do Internetu dla wydobycia z biedy najbardziej potrzebujących i jeszcze chcących działać, a nie być na zapomodze socjalnej rządu USA. Takie podejście i obecne inwestycje  rządu USA w Internet, jest  niewątpliwie wynikiem myślenia systemowego – lub 'systems approach'.* Falsyfikacja – próba dowiedzenia fałszywości danego stwierdzenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.