Obszar Bezpieczne społeczeństwa w programie Horyzont 2020

Jerzy Biernacki
20.10.2015

Horyzont 2020 to ramowy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych oraz innowacji. Jest póki co największym tego typu unijnym przedsięwzięciem realizowanym na bardzo wielu płaszczyznach. Jednym z najważniejszych jego obszarów są Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Przesłanki do powstania obszaru Bezpieczne społeczeństwa

Na każdy z obszarów w ramach programu Horyzont 2020 Unia Europejska przygotowała określony budżet, który jest przyznawany beneficjentom w formie grantów – zwanych z języka angielskiego „eu grants”. Na obszar Bezpieczne społeczeństwa przewidziano 1694,6 mln euro spośród 77 028,3 mln euro zaplanowanych na realizację całego programu.

Przy wspomnianym aspekcie twórcom przyświecały pewne założenia wynikające ze zmian gospodarczych, politycznych i ekonomicznych zachodzących na terenie Wspólnoty. Powodują one powstawanie problemów i wyzwań, którym UE musi stawiać czoła. W kwestiach związanych z bezpieczeństwem największe znaczenie ma walka z terroryzmem oraz przestępczością. Nie można też zapomnieć o zapewnieniu ludności ochrony przez katastrofami naturalnymi takimi jak np. susza czy pożary oraz tymi, za które odpowiedzialność ponosi człowiek – a więc przed m. in. handlem ludźmi czy narkotykami.

Główne cele obszaru Bezpieczne społeczeństwa

Obszar Bezpieczne społeczeństwa ma na celu:

 • wzmacnianie polityki bezpieczeństwa UE ze szczególnym naciskiem na Strategię Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • zwiększenie konkurencyjności przemysłu unijnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa, przy czym niezwykle ważnym aspektem są cyber-zagrożenia,
 • integrowanie potrzeb obywateli,
 • zwiększanie wymiaru społecznego,
 • zapewnianie prywatności w internecie będącym obecnie najpotężniejszym i najbardziej nośnym środkiem masowego przekazu,
 • skuteczne zarządzanie unijnymi granicami.

Badania prowadzone w ramach programu Horyzont 2020 oraz innowacje opierają się na dwóch najważniejszych, fundamentalnych wartościach, jakimi są:

 • poszanowanie prywatności,
 • poszanowanie praw podstawowych.

Oznacza to, że przy rozpatrywaniu wniosków kładziony jest silny nacisk na te właśnie przesłanki. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z ogromnego potencjału, którym odznaczają się nowe technologie w kontekście stymulowania aktywności i gospodarczej – to one właśnie w dużej mierze przyczyniają się do powstawania kolejnych produktów i usług oraz do tworzenia miejsc pracy.

Kluczowe zagadnienia w obszarze Bezpieczne społeczeństwa

Konkursy organizowane w obszarze Bezpieczne społeczeństwa dotyczą wielu zagadnień odnoszących się do opisywanego tutaj tematu wiodącego. Wśród nich na miano zagadnień wiodących zasługują m. in.:

 • zwiększenie odporności unijnego społeczeństwa na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, przy czym baczną uwagę przykłada się do rozwijania nowych narzędzi zarządzania kryzysowego i do nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • walka z przestępczością i terroryzmem – tu istotną rolę odrywają m. in. stosowanie nowoczesnych narzędzi w zakresie technik kryminalistycznych i ochrona przed materiałami wybuchowymi,
 • poprawa bezpieczeństwa granic, w tym również granic morskich, i zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, co ma w ostatecznym rozrachunku za zadanie zapobiegać konfliktom i budować pokoju w Europie,
 • zapewnianie zwiększonego bezpieczeństwa w sieci poprzez bezpieczną wymianę informacji i wdrażanie nowych modeli zabezpieczeń.

 

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.