Czy musisz zarejestrować swoją papugę?

Mateusz Nowak
18.08.2017

Każdy właściciel psa z listy ras niebezpiecznych musi mieć świadomość konieczności zgłoszenia faktu posiadania takiego pupila. Czy jednak obowiązek rejestracji obejmuje także inne zwierzęta? Okazuje się, że tak. W grupie tej są również niektóre gatunki papug, które zostały objęte mocą konwencji CITES. Sprawdź, czy i Ty musisz zarejestrować swoją papugę!

Czym jest CITES?

CITES to inaczej Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, która w praktyce jest umową międzyrządową obowiązującą od 1 stycznia 1975 roku. Zawarły ją rządy większości krajów na świecie, w tym Polski.

Konwencja powstała po to, aby przeciwdziałać kłusownictwu i chronić zagrożone gatunki przed nieodpowiedzialną ingerencją człowieka. Zgodnie z jej postanowieniami gatunki zwierząt zaliczanych do grup I i II podlegają obowiązkowi rejestracji. Warto przy tym wiedzieć, że wszystkie papugi należą właśnie do tych grup.

W wielu krajach dopuszczono jednak wyjątki. W przypadku papug wyłączonych z obowiązku rejestracji jest zwykle kilkadziesiąt gatunków. Jednak w Polsce wygląda to inaczej.

Które papugi nie podlegają rejestracji w naszym kraju?

W Polsce rejestrować nie trzeba zaledwie 4 najpopularniejszych gatunków papug, czyli:

  • Papużki falistej,
  • Nimfy,
  • Nierozłączki czerwonoczarnej,
  • Aleksandretta obrożna (ale tylko azjatycka).

Wszystkie pozostałe gatunki podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z postanowieniami konwencji CITES.

Ważne!

Zgodnie z przepisami unijnymi rejestrować nie trzeba mutacji barwnych, które są przeznaczone na cele wyłącznie hodowlane. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku tzw. krzyżówek międzygatunkowych. Jeśli więc jedna z papug podlega rejestracji, zarejestrować należy także potomstwo.

Jak przebiega rejestracja?

Każda osoba kupująca papugę znajdującą się na liście rejestracyjnej, ma obowiązek zarejestrować ptaka w ciągu 2 tygodni od dnia nabycia. Należy to zrobić we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Starostwie Powiatowym.

Będą Ci potrzebne następujące dokumenty:

  • Wniosek,
  • Świadectwo weterynaryjne potwierdzające fakt pochodzenia papugi z polskiej hodowli,
  • W przypadku zakupienia papugi od innej osoby, pierwotny dokument rejestracyjny.

Za wydanie zaświadczenia rejestracyjnego pobierana jest opłata w wysokości 26 złotych.

Jeśli nie zarejestrujesz swojej papugi (gatunku objętego obowiązkiem), ryzykujesz, że ptak zostanie Ci odebrany i dodatkowo dostaniesz karę finansową. Wystarczy „uprzejmy donos” sąsiada. Lepiej więc załatwić wszystkie formalności i mieć święty spokój.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie