Ile kosztuje prowadzenie KPiR przez biuro rachunkowe?

Mateusz Nowak
22.09.2023

Księgi przychodów i rozchodów to podstawowy sposób ewidencji operacji finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ta uproszczona forma rachunkowości zapisuje wszystkie wpływy i wydatki firmy, umożliwiając szybki przegląd sytuacji finansowej oraz ułatwiając rozliczenia podatkowe. Księgi te są często prowadzone w formie elektronicznej, ale mogą być również utrzymywane w formie papierowej. Ważne jest, aby dokładnie i systematycznie rejestrować wszystkie transakcje, ponieważ stanowią one podstawę do różnych obowiązków sprawozdawczych, w tym do wyliczenia podatku dochodowego. Prawidłowo prowadzone księgi przychodów i rozchodów są kluczowe dla transparentności i odpowiedzialności finansowej firmy.

Kto musi prowadzić KPiR?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest jednym z najprostszych systemów ewidencji rachunkowej i jest często stosowana w Polsce przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Generalnie rzecz biorąc, przedsiębiorcy, którzy osiągają roczne obroty poniżej określonego progu, mają możliwość, a czasem obowiązek, korzystania z KPiR. Jest to także dostępne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Konkretny próg obrotów, poniżej którego można korzystać z KPiR, może być różny i jest regulowany przez przepisy krajowe, dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym w tej kwestii.

Zasady prowadzenia KPiR są określone w ustawach i przepisach, i ich nieprzestrzeganie może prowadzić do konsekwencji podatkowych oraz prawnych. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na ten rodzaj ewidencji, muszą pamiętać o systematycznym i dokładnym wprowadzaniu danych dotyczących wszelkich transakcji finansowych.

Niektóre formy działalności, na przykład te związane z wymaganiami licencyjnymi czy specyficznymi regulacjami, mogą być wyłączone z możliwości prowadzenia KPiR. W takich przypadkach przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do korzystania z bardziej skomplikowanych form rachunkowości, jak na przykład pełna księgowość.

Ostateczne decyzje dotyczące tego, kto musi lub może prowadzić KPiR, są często złożone i zależą od wielu czynników, takich jak forma prawna przedsiębiorstwa, rodzaj działalności, obroty czy też liczba pracowników. Dlatego też zawsze warto skonsultować się ze specjalistą w celu dokonania właściwego wyboru formy ewidencji rachunkowej.

Prowadzenie KPiR przez biuro rachunkowe – koszt

Koszt prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) przez biuro rachunkowe może znacząco się różnić w zależności od różnych czynników. Oto kilka z nich:

  1. Kompleksowość działalności: Firmy z bardziej złożoną strukturą finansową i większą liczbą transakcji zazwyczaj zapłacą więcej.
  2. Lokalizacja: Biura rachunkowe w dużych miastach często oferują swoje usługi w wyższych cenach.
  3. Zakres usług: Niektóre biura oferują dodatkowe usługi, takie jak doradztwo podatkowe czy kadrowe, co również wpływa na cenę.
  4. Staż współpracy: Ceny mogą być niższe dla klientów długoterminowych.

Ogólnie rzecz biorąc, w Polsce ceny za prowadzenie KPiR mogą zaczynać się od około 100-200 złotych miesięcznie dla bardzo małych firm z niewielką liczbą transakcji, i mogą dochodzić do kilkuset złotych dla firm o większej skali działalności. W niektórych przypadkach, jeśli działalność jest szczególnie złożona, koszty mogą być jeszcze wyższe.

Należy również zwrócić uwagę na to, że podane ceny są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie. Dlatego zawsze warto zapytać kilka biur rachunkowych o wycenę i dokładnie przeanalizować oferty.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie