Jak pozbyć się komornika z emerytury?

Antoni Kwapisz
06.06.2023

W dzisiejszych czasach wielu ludzi ma problemy finansowe, co skutkuje tym, że często zaciągają oni pożyczki czy kredyty. Niestety, nie zawsze jest możliwość ich spłaty w terminie, co z kolei prowadzi do popadnięcia w długi. Wówczas często sprawą zajmuje się komornik, który nie tylko zajmuje majątek, ale również może odciąć nas od emerytury. Wiele osób zastanawia się wtedy, co zrobić w takiej sytuacji. Poniżej przedstawiamy kilka możliwych rozwiązań tego problemu.

Przyczyny zajęcia emerytury przez komornika

Przede wszystkim warto zastanowić się, dlaczego doszło do zajęcia emerytury przez komornika. Najczęściej jest to wynik zadłużenia, czyli niewywiązania się ze zobowiązań finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki. Zajęcie emerytury przez komornika może też wynikać z zaległości podatkowych czy alimentacyjnych.

Jak uniknąć zajęcia emerytury przez komornika?

Najlepszym sposobem na uniknięcie zajęcia emerytury przez komornika jest unikanie zadłużenia. Warto wziąć kredyt czy pożyczkę tylko wtedy, gdy jest się w stanie ją spłacić w terminie. Jeśli już pojawią się problemy finansowe, lepiej jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem i poszukać rozwiązania problemu, zanim komornik zacznie działać.

Jak pozbyć się komornika emerytury?

Jeśli już doszło do zajęcia emerytury przez komornika, warto wiedzieć, jak można szybko zakończyć ten problem. Jednym z rozwiązań jest uiszczenie całej należności wobec wierzyciela. Wówczas komornik będzie zobowiązany do zwrotu zajętej emerytury. Innym sposobem jest zawarcie ugody z wierzycielem i spłacenie długu w ratach. W takim przypadku warto pamiętać o ich terminowym regulowaniu, żeby uniknąć ponownego zajęcia emerytury przez komornika.

Możliwość zawieszenia egzekucji komorniczej

Osoby zadłużone, które nie mają możliwości uiszczenia całej należności wobec wierzyciela, mogą starać się o zawieszenie egzekucji komorniczej. W takim przypadku trzeba skontaktować się z komornikiem i przedstawić swoją sytuację finansową. Warto też zwrócić uwagę na to, że takie zawieszenie egzekucji może być czasowe i komornik w każdej chwili może ją kontynuować.

Zakładanie rachunku bankowego na emeryturze

Osoby, które mają zajętą emeryturę przez komornika, mogą założyć rachunek bankowy, na który będą wpływać środki z emerytury. Wówczas komornik nie będzie miał możliwości zajęcia tych środków, ponieważ są one zabezpieczone na specjalnym rachunku bankowym. Warto jednak pamiętać, że nie można korzystać z nich w dowolny sposób, ponieważ są one przypisane do konkretnych zobowiązań.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje kilka sposobów na to, jak pozbyć się komornika z emerytury. Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie zadłużenia i terminowa spłata zobowiązań finansowych. Jeśli jednak doszło już do zajęcia emerytury, warto szukać rozwiązań takich jak uiszczenie należności, zawarcie ugody, zawieszenie egzekucji czy założenie specjalnego rachunku bankowego. Warto pamiętać, że w każdej sytuacji warto szukać pomocy u specjalisty, który pomoże w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie