Zaświadczenie o zarobkach i zaświadczenie o dochodzie – czy to te same dokumenty?

Mateusz Nowak
31.08.2023

Zaświadczenie o dochodach i zaświadczenie o zarobkach to dwa odmienne dokumenty, które bardzo często są ze sobą mylone. Możliwe, że będą nam potrzebne przy ubieganiu się o kredyt lub miejsce w żłobku. Kto może zażądać od nas zaświadczenia o zarobkach, a kiedy potrzebne jest zaświadczenie o dochodach? Jaka jest między nimi różnica? Kto je wystawia? Odpowiadamy.

Czym jest zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu – tak brzmi pełna nazwa tego dokumentu. Zaświadczenie to wystawiane jest przez pracodawcę na prośbę pracownika. Najczęściej zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu potrzebne jest, gdy staramy się o różnego rodzaju wsparcie finansowe w tym kredyty i pożyczki. Zaświadczenie na ogół wymagane jest przy zobowiązaniach na wyższe kwoty w tym przy kredytach hipotecznych, kredytach gotówkowych, czy kredytach konsolidacyjnych, o których więcej informacji znajdziemy w tym artykule https://lendup.pl/kredyt-konsolidacyjny/. Podobne wymagania mają pozabankowe firmy pożyczkowe, gdy udzielają np. pożyczek na raty na wyższe kwoty.

Praktycznie każdy podmiot udzielający wsparcia finansowego ma swój odrębny formularz omawianego zaświadczenia. Jednak na ogół każda z wersji formularza wymaga wypisania tych samych informacji na temat pracownika. Jakie informacje pracodawca będzie musiał wypisać w zaświadczeniu?

Naturalnie jako pierwsze niezbędne będą dane osobowe pracownika, stąd w pierwszych kolumnach możemy się spodziewać imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, a także naszego adresu. Następnie konieczne będzie, aby nasz pracodawca wypisał, na jakim stanowisku jesteśmy zatrudnieni i na podstawie jakiej umowy. Rodzaj umowy i okres jej trwania są niezwykle istotne dla podmiotów finansowych. Między innymi na podstawie tych informacji banki i pozabankowe firmy pożyczkowe kształtują opinię o nas i oceniają naszą zdolność kredytową. Ponadto nasz pracodawca musi podać kolejną ważną informację, czyli nasze dochody brutto. Na ogół jest to średnie wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy.

Niekiedy we wnioskach może spotkać informacje o obciążeniach komorniczych nałożonych na pracownika. To jednak nie koniec. Czasami możemy zetknąć się także z zapytaniem o sytuację finansową firmy, w której zatrudniony jest wnioskodawca. Informacje te dotyczą między innymi likwidacji zakładu pracy, jego upadłości, czy obciążeń komorniczych. Dane te są istotne ze względu na ich wpływ na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy.

Choć pracodawca nie ma obowiązku wystawienia tego zaświadczenia, to przeważnie odmowa jego wystawienia traktowana jest, jako działanie na szkodę pracownika.

Czym jest zaświadczenie o dochodach?

Wiemy już, czym jest zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu. Czym jest zatem zaświadczenie o dochodach? Zaświadczenie o dochodach jest pismem urzędowym. Ten rodzaj zaświadczenia wystawia jedynie Urząd Skarbowy. Nie jest zatem tożsame z zaświadczeniem o zatrudnieniu. Wniosek o zaświadczenie o dochodach mogą złożyć podatnicy podatku dochodowego. Wydawane jest w celu jak najbardziej rzetelnego potwierdzenia dochodów konsumenta (także gospodarstwa domowego) lub podmiotu gospodarczego (przedsiębiorstwa) w wybranym roku. Otrzymanie takiego zaświadczenia wymaga złożenia specjalnego wniosku: „Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazanych w podatku” do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zaświadczenie o dochodach może być nam potrzebne, jeśli staramy się o świadczenie np. emerytalne lub rentowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podobnie, jeżeli staramy się o zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym przypadku również konieczne jest zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego. Sytuacji, w których niezbędne jest udokumentowanie swoich dochodów, jest znacznie więcej. Na ogół potrzebne jest w monecie, gdy staramy się o wszelkiego rodzaju świadczenia, dodatki, dotacje, zniżki lub upusty ze strony instytucji rządowych.

Wniosek o zaświadczenie o dochodach możemy złożyć osobiście, udając się do Urzędu Skarbowego, listownie lub za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy, lub e-PUAP. Pamiętajmy jednak o tym, że wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Niezależnie od formy złożenia wniosku należy dołączyć do niego dowód zapłaty.

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku możemy otrzymać zaświadczenie lub w przypadku konieczności uzupełnienia informacji, lub decyzji odmownej stosowne postanowienie. W przypadku decyzji odmownej mamy prawo w ciągu 7 dniu od otrzymania postanowienia złożyć zażalenie.

Jakie są różnice pomiędzy zaświadczeniem o dochodach, zaświadczeniu o zarobkach i zatrudnieniu?

Podsumujmy. Jak możemy zauważać oba dokumenty to dwa różne zaświadczenia, które traktują o naszych sprawach finansowych. Jaka jest między nimi różnica? Jest ich kilka:

  • Organ wydający – zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem wystawianym przez naszego pracodawcę na nasz wniosek. Dokument ten może wystawić właściciel firmy lub upoważniony księgowy, lub kadrowy. W przypadku zaświadczenia o dochodach dokument wystawia Urząd Skarbowy.
  • Treść dokumentu – w przypadku zaświadczenia o dochodach, wnioskodawca otrzymuje informacje o swoim dochodzie uzyskanym w konkretnym (wskazanym we wniosku) roku kalendarzowym. W przypadku zaświadczenia o zatraceniu wnioskodawca otrzymuje informacje o osiągniętym uśrednionym dochodzie za ostanie trzy lub czasami sześć miesięcy. Ponadto informacje te pochodzą od jednego pracodawcy. W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni w więcej niż jednym miejscu, będziemy potrzebowali co najmniej dwóch zaświadczeń.
  • Przeznaczenie – choć oba dokumenty są do siebie zbliżone, to wymagane są przez inne podmioty. Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu wymagane jest przez banki lub pozabankowe firmy pożyczkowe. Podmioty finansowe na podstawie osiąganych przez nas dochodów oceniają naszą zdolność kredytową i możliwość spłaty zobowiązania, o które się staramy. Więcej rzetelnych informacji o finansach, znajdziemy na stronie internetowej everlike.pl. Z kolei zaświadczenie o dochodach wymagane jest przez państwowe instytucje i jednostki organizacyjne (np. ZUS, MOPS itd.). Na ogół zaświadczenie o dochodach jest niezbędne, gdy staramy się o różnego typu świadczenia pomocowe, dotacje, dofinansowania, zniżki, czy nawet o przyznanie miejsca w przedszkolu, czy żłobku.
  • Procedura wnioskowania – w przypadku zaświadczenia o dochodach konieczne jest złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Skarbowym. Jeśli nie możemy zaświadczenia odebrać osobiście, musimy przygotować pełnomocnictwo. Dodatkowo wydanie zaświadczenia z US jest płatne i przed złożeniem wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. W momencie, gdy będziemy starać się o kredyt lub pożyczkę, przeważnie wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu od swojego pracodawcy. Zaświadczenie to nie wymaga opłat i zgłaszane jest bezpośrednio do przełożonego, działu kadr lub księgowości. Na ogół wydawane jest w ciągu kilku dni.

Zaświadczenie o zarobkach i zaświadczenie o dochodzie – czy to te same dokumenty? Podsumowanie

Znamy już różnice dotyczące zaświadczenia o zarobkach i zaświadczenia o dochodach. Dzięki temu będziemy mogli zwrócić się do właściwego organu, gdy takie zaświadczenie będzie nam potrzebne. Pamiętajmy również o tym, że zaświadczenie może być ważne do 30 dni. Po upływie tego czasu może być konieczne jego ponowne wydanie.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie