Kryminologia

Antoni Kwapisz
12.05.2015

Crimen, czyli przestępstwo i logos, czyli nauka w połączeniu dają kryminologię, czyli naukę o przestępstwie.
Chociaż przestępczość towarzyszy homo sapiens od zarania dziejów, to termin naukowy został wprowadzony dopiero w 1879 roku przez antropologa z Francji Paula Topinarda. Podręcznik na ten temat napisał w 1885 Rafaele Garofalo. Wcześniej używano terminu antropologia kryminalistyczna. A później nastąpił Cesare Lombroso i kryminologia ruszyła z kopyta.

Czas na definicję -

Kryminologia jest nauką społeczną zajmującą się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy na temat przestępstwa jako pewnej szczególnej szczególnej formy zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego zjawiska społecznego, jak również ofiary przestępstwa, sprawcy, a także instytucji i mechanizmów kontrolnych, jakie tworzą społeczeństwa w celu zapobiegania przestępczości.
Przestępstwo to zachowanie naruszające jedną z norm społecznych- normę prawa karnego.
Badając zjawisko przestępczości kryminologia stara się określić rozmiar przstępczości, jej nasilenie, dynamikę i strukturę. Ilościowym opisem przestępczości oraz jej zewnętrznymi przejawami i zjawiskami ze sfery patologii życia społecznego zajmuje się dział zwany fenomenologią lub symptomatologią.

Kryminologia bierze pod lupę oczywiście także osobe sprawcy i zadaje mu pytanie lombrozjańskie - "dlaczego to, chłopczku, właśnie ty zostałeś przestępcą, a twój sąsiad nie?". Przyczyny i uwarunkowania powstawania zjawiska przestępczości i zjawisk ze sfery patologii życia społecznego bada etiologia przestępczości.

Kryminologia jest dziedziną interdyscyplinarną i korzysta z dobrodziejstw takich nauk, jak antropologia, biologia, medycyna, psychiatria, psychologia, socjologia, statystyka, ekonomia, historia i oczywiście prawo.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.