Komisja Europejska ma plan ograniczenia importu zboża z Rosji i Białorusi

Piotr Kowalczyk
17.03.2024

Komisja Europejska przedstawi propozycję wprowadzenia kontyngentów na import zboża z Rosji i Białorusi. Zmiana ta stanowi odpowiedź na rosnące obawy dotyczące wpływu rosyjskiego i białoruskiego zboża na rynki wewnętrzne Unii Europejskiej.

Dobra informacja m.in. dla polskich rolników

Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń ilościowych, skupiająca się wyłącznie na imporcie z Rosji i Białorusi, ma na celu zrównoważenie trudnej sytuacji, w której znajdują się rolnicy unijni. Obecny brak limitów sprzyja nieuczciwej konkurencji, co jest jednym z powodów masowych protestów rolników w całej Europie, w tym w Polsce.

Komisja Europejska nadal stoi na stanowisku, że całkowite embargo na import żywności z Rosji i Białorusi mogłoby przynieść więcej szkód niż korzyści, zwiększając ceny i wpływając negatywnie na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. Taka polityka mogłaby zostać wykorzystana przez Kreml do prowadzenia propagandy, oskarżając Zachód o wywoływanie kryzysu żywnościowego.

Przegląd wydarzeń tygodnia 11.03.-17.03.24

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie