Stopy procentowe (nadal) bez zmian

Mateusz Nowak
10.02.2024

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna NBP pozostaje niezmieniona i wynosi 5,75% w skali rocznej.

Pierwsze obniżki coraz bliżej

Oprócz głównej stopy referencyjnej, RPP utrzymała również stopę lombardową na poziomie 6,25%, stopę depozytową na poziomie 5,25%, stopę redyskontową weksli na poziomie 5,80% oraz stopę dyskontową weksli na poziomie 5,85%.

Decyzja ta oznacza, że kredytobiorcy nie mogą na razie liczyć na obniżki rat kredytów. Możliwość zmiany stóp procentowych może pojawić się dopiero w przyszłym miesiącu, kiedy RPP otrzyma raport ekonomistów NBP z prognozami dotyczącymi m.in. inflacji i perspektyw polskiej gospodarki.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) przewidują, że do końca roku stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 5,0 - 5,25 proc., co byłoby sporą ulgą dla kredytobiorców, ale też oznaczałoby spadek oprocentowania depozytów bankowych.

Przegląd wydarzeń tygodnia: 05.02.-11.02.2024

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie