Ukraina i Mołdawia ze statusem krajów kandydujących do Unii Europejskiej

Maciej Piwowski
20.06.2022

To symboliczna, ale ważna decyzja. Komisja Europejska zgodziła się przyznać Ukrainie i Mołdawii status krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Oficjalnie rozpoczyna to długi proces dostosowywania przepisów obowiązujących w tych państwach do unijnych standardów – przede wszystkim w kwestiach gospodarki, praworządności, przeciwdziałania korupcji oraz praw człowieka. Szybkie stowarzyszenie jest w obu przypadkach mało prawdopodobne.

Sprzyjały okoliczności

Przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do Unii Europejskiej ma oczywiście związek z trwającą wojną za naszą wschodnią granicą. Oba państwa są bezpośrednio zagrożone rosyjską agresją, dlatego kraje Europy Zachodniej chciały dać jasny sygnał, że Ukraina i Mołdawia nie mogą znaleźć się w strefie wpływów Kremla.

Sam status kandydata nie jest natomiast gwarancją przystąpienia do Unii Europejskiej. Zarówno Ukraina, jak i Mołdawia, obecnie nie spełniają warunków niezbędnych do stowarzyszenia i trudno się spodziewać, aby nastąpiło to w przewidywalnej przyszłości. Eksperci szacują, że w przypadku Ukrainy proces ten może zająć nawet 10-15 lat, w przypadku Mołdawii jeszcze dłużej.

Dobrym przykładem będzie tutaj Turcja, która ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej od 1999 roku i do tej pory proces akcesyjny nie został zakończony (nie jest do tego nawet blisko).

Dodajmy również, że Komisja Europejska na razie odrzuciła możliwość przyznania statusu kandydata Gruzji, która także się o to stara.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.