Co zrobić, gdy dłużnik zataja przed nami swój majątek?

Andrzej Winnicki
27.11.2020

Opóźnione płatności to koszmar polskich przedsiębiorców. Twój kontrahent nie płaci na czas, a dodatkowo zataja swój majątek? Sprawdź, co możesz zrobić. Jak wynika z danych udostępnionych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, jedna trzecia mikro, małych i średnich firm w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odnotowała opóźnienia w płatnościach trwające ponad 60 dni. Dla wielu firm tak długie oczekiwanie na rozliczenie może skutkować potężnym zaburzeniem płynności finansowej i problemami z regulowaniem własnych zobowiązań finansowych.

Opóźnione płatności co możesz zrobić?

Jeśli Ty również zmagasz się z nieterminowymi płatnikami, możesz wcielić w życie działania, które pomogą wyegzekwować spłatę zadłużenia. Twój kontrahent zapewnia, że „właśnie wysłał przelew” lub „na pewno ureguluje płatność jutro”, jednak pieniądze nie wpływają na konto? Nie bądź obojętny.

  • Jeśli od terminu wymagalności płatności minęło co najmniej 30 dni, wyślij do dłużnika odpowiednie wezwanie do zapłaty wraz z informacją o planowanym zgłoszeniu go do bazy dłużników. Jeśli mimo wezwania do zapłaty dłużnik nie ureguluje długu, możesz umieścić jego dane w rejestrze (po spełnieniu dodatkowych, określonych przez ustawę wymagań).

Ważne: dla wielu podmiotów już sama perspektywa obecności na liście dłużników potrafi być skuteczną motywacją do spłaty długu. Warto takie działanie uczynić  obowiązkowym elementem windykacji należności.

  • Jeśli wpis na listę długów nie przyniesie efektów, możesz skierować sprawę na drogę sądową, wystawić dług na giełdzie długów lub przekazać go profesjonalnej firmie, wyspecjalizowanej w egzekwowaniu należności. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, a wybór optymalnego zależy przede wszystkim od indywidualnych czynników: sytuacji firmy, kwoty zadłużenia, doświadczenia w samodzielnym „ściąganiu” długów.

Co zrobić, jeśli dłużnik zataja majątek?

Czasem zdarza się, że chcąc uniknąć konsekwencji zadłużenia, dłużnik zataja składniki majątku lub… przepisuje je na najbliższych. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli dłużnik zataja majątek

Jeśli masz podejrzenia, że dłużnik zataja składniki swojego majątku, możesz złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. Taką możliwość zapewnia

art. 913 i następne Kodeksu postępowania cywilnego. Złożenie wniosku jest możliwe, jeśli:

  • zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub
  • jeśli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sądzie właściwym dla siedziby dłużnika.

Jeśli dłużnik przekazuje majątek najbliższym

W obawie przed konsekwencjami windykacji dłużnik przekazał składniki majątku najbliższym? Skorzystaj ze skargi pauliańskiej — rozwiązania przewidzianego w Kodeksie cywilnym (art. 572 - 534). Skarga pauliańską jest wyjątkiem od zasady, która mówi o tym, że komornik może zająć wyłącznie przedmioty majątku dłużnika. Jeśli sąd stwierdzi, że jego działania służyły uniknięciu odpowiedzialności, zapewni możliwość przeprowadzenia windykacji z majątku osoby obdarowanej.

Chcesz umknąć opóźnień w płatnościach? Działaj prewencyjnie

Aby zminimalizować ryzyko opóźnionych płatności, warto działać prewencyjnie. Skutecznym sposobem na osiągnięcie takiego celu jest weryfikacja danych potencjalnego kontrahenta w rejestrach dłużników. Prześwietlając partnera biznesowego, dowiesz się, czy ma przeterminowane długi w stosunku do instytucji finansowych, usługodawców i partnerów biznesowych. Jak sprawdzić dłużnika? Aby precyzyjnie omówić tę procedurę, posłużymy się konkretnym przykładem. Będzie nim Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.

Aby sprawdzić dłużnika w bazie:

  • zarejestruj się w Systemie BIG.pl;
  • zweryfikuj swoje dane;
  • wejdź w zakładkę Raporty, a następnie wpisz dane podmiotu, który chcesz zweryfikować;
  • opłać usługę.

Dzięki kilku prostym krokom sprawdzisz wiarygodność płatniczą klientów i znacząco zmniejszysz ryzyko nieterminowych płatności z ich strony.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.