Faktura w walucie obcej a rozliczanie VAT - co warto wiedzieć

Piotr Kowalczyk
23.12.2019

Wymiana towarów i usług zachodzi dziś nie tylko pomiędzy krajowymi przedsiębiorstwami, ale także tymi działającymi w różnych krajach. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że konieczne jest wystawienie faktury dla zagranicznego kontrahenta. O ile przygotowanie samego dokumentu nie jest skomplikowane, to pewne emocje wywołuje waluta, jaka figuruje na dokumencie. Jak należy postąpić, jeśli z klientem rozliczamy się nie w polskich złotych, a np. w euro, dolarach lub frankach szwajcarskich? Zobacz, co należy wiedzieć o fakturach w obcych walutach.

Uregulowania prawne dotyczące faktur w obcych walutach

Przepisy dotyczące waluty zastosowanej na fakturze znaleźć można w art. 31a ust. 1-4 ustawy o podatku od towaru i usług. Przepisy te mówią, że jeżeli kwota będąca podstawą opodatkowania jest wyrażona w walucie innej niż polski złoty, to należy ją przeliczyć na PLN. Do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy, który poprzedza dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przedsiębiorca do przeliczania kwoty na fakturze może również wykorzystać ostatni opublikowany przez EBC (Europejski Bank Centralny) kurs na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Należy tutaj zaznaczyć, że jeśli na fakturze znajdowała się inna waluta niż euro, to przeliczenia trzeba dokonać na podstawie kursu wymiany względem euro.

Regulacje dotyczące przeliczeń co do zasady są stałe i nie ulegają częstym zmianom. Przepisy oprócz zasad dot. przeliczania kwot, nakładają także obowiązek wystawiania faktury najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Powyższe regulacje związane z przeliczeniem dotyczą sytuacji, w których faktura wystawiana jest w momencie powstania obowiązku podatkowe. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca dokument będzie chciał wystawić wcześniej, a kwoty stanowiące podatek będą wyrażone w walucie obcej – co wtedy? Zgodnie z przepisami należy zastosować średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień wystawienia dokumentu lub kurs EBC.

Dla przypomnienia obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 19a ust.1 ustawy o VAT) powstaje w chwili wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Od zasady tej obowiązuje jednak wiele wyjątków, które trzeba mieć na uwadze. M.in. dla stałej obsługi prawnej czy biurowej, świadczenia usług czy najmu, dzierżawy, leasingu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Faktura w obcej walucie a podatek VAT

Wystawianie faktury w obcej walucie rodzi również pytania, o należny podatek VAT. Jak tego należy wyliczyć i przeliczyć? Przepisy prawa mówią, że przedsiębiorca krajowy nie ma obowiązku rozliczania podatku VAT na walutę obcą, w której dokument księgowy jest wystawiony. Podanie wartości podatku w walucie obcej nie jest jednak błędem. Obowiązkowo natomiast należy pamiętać o podaniu na fakturze wysokości VAT-u w złotówkach. Do wyliczenia wysokości podatku należy zastosować zasady przeliczania przyjęte dla przeliczania kwot stosowane do określania podstawy opodatkowania, czyli te zgodne z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT.

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.