Przetwarzanie brzegowe z firmą Rittal - pobierz bezpłatny ebook!

Mateusz Nowak
17.01.2022

Ilość danych, jakie są generowane każdego dnia przez firmy, rośnie we wręcz lawinowym tempie. Zaledwie 3 lata temu, w 2018 roku, łączna ilość danych przetwarzanych przez obiekty data center wynosiła 33 zetabajty, natomiast już w najbliższej przyszłości, do 2025 roku, ta liczba ma wzrosnąć aż do 175 zetabajtów. Tak drastyczne zwiększenie się ilości danych będzie oznaczać ogromne obciążenia dla standardowej, scentralizowanej infrastruktury IT, a w konsekwencji przełoży się na problemy z efektywnym przetwarzaniem danych. Dotyczy to szczególnie tych typów danych, które z różnych względów powinny być przetwarzane w pobliżu miejsca ich powstawania. Rozwiązaniem tego problemu jest przetwarzanie brzegowe, które z roku na rok obejmuje coraz większy odsetek generowanych danych. Na czym polega przetwarzanie brzegowe, w jakich firmach sprawdzi się najlepiej i dlaczego warto zainwestować w nie jak najszybciej? O odpowiedzi na te i inne pytania poprosiliśmy ekspertów marki Rittal - jednego z najbardziej uznanych na świecie dostawców innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu.

Przetwarzanie brzegowe - co to jest i na czym polega?

Za przetwarzanie brzegowe (ang. edge computing) uznaje się zwykle przetwarzanie danych poza scentralizowaną strukturą centrum danych i poza chmurą, czyli właśnie "na obrzeżach" infrastruktury IT, możliwie jak najbliżej miejsca, gdzie konkretne dane są generowane. Pozwala to wykonywać szybkie analizy oraz reagować w czasie maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego.

Eksperci firmy Rittal zwracają uwagę na fakt, że rozwiązania typu Edge Data Center pozwalają nie tylko skrócić czas przesyłu danych między urządzeniami, ale pozwalają ominąć niektóre ograniczenia typowe dla chmury czy scentralizowanych centrów danych.

Dlaczego warto wdrożyć edge computing?

Zasadniczą korzyścią dla organizacji wdrażającej Edge Data Center jest minimalizacja opóźnień w przesyle danych, co przekłada się na krótsze czasy odpowiedzi i optymalizację wykorzystania przepustowości. To jednak nie jedyny powód, dla którego jak najszybsza inwestycja w przetwarzanie brzegowe jest dobrym pomysłem. Jak podkreślają specjaliści Rittal, chmura nie jest zaprojektowana do przetwarzania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, co skutkuje wysokimi kosztami i ograniczonymi możliwościami wykorzystania pasma. Edge computing pozwala ominąć te ograniczenia, szczególnie w przypadku IoT (Internetu Rzeczy, ang. Internet of Things) oraz przemysłu 4.0.

Przygotowanie infrastruktury brzegowej - etapy

Niezależnie od wielkości organizacji wdrażającej przetwarzanie brzegowe, pierwszym etapem zawsze powinna być dokładna analiza stanu posiadanej infrastruktury informatycznej oraz ustalenie, czy i w jaki sposób będzie można dostosować ją do wymagań Edge Data Center.

Kolejnym etapem prac wdrożeniowych w przypadku rozwiązań edge computing oferowanych przez Rittal jest zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury brzegowej z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań inwestora oraz kosztów inwestycyjnych i operacyjnych całego przedsięwzięcia.

Następnie tworzona jest fizyczna infrastruktura IT, sprzęt i urządzenia są ze sobą odpowiednio łączone, a całość jest skrupulatnie weryfikowana pod kątem zgodności realizacji z projektem. Gotowa do pracy infrastruktura brzegowa jest oddawana do eksploatacji, a w jej trakcie analizuje się efektywność jej działania i wprowadza niezbędne modyfikacje oraz optymalizacje.

Zalety przetwarzania brzegowego

Wśród najważniejszych korzyści z wdrożenia przetwarzania brzegowego z reguły wymienia się obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności i redukcję opóźnień w przesyle danych. To jednak nie wszystkie korzyści, jakie można uzyskać dzięki systemom brzegowym. Wśród pozostałych zalet należy wymienić m.in.:

  • korzystanie z aktualnych danych,
  • większe możliwości interakcji z klientami,
  • możliwość umieszczenia Edge Data Center w praktycznie dowolnym środowisku pracy (np. na hali produkcyjnej czy w biurze),
  • bezproblemowa skalowalność i łatwa rekonfiguracja,
  • większe bezpieczeństwo danych.

Edge Data Center - nowoczesne rozwiązania edge computing firmy Rittal

Rittal posiada w aktualnej ofercie szereg rozwiązań z zakresu edge computing - od samodzielnych, gotowych do użytku centrów danych Secure Edge Data Center (SEDC) dla przemysłu aż po wysoce skalowalne rozwiązania RiMatrix Edge Data Center. Niezależnie od wielkości czy miejsca wdrożenia, wszystkie rozwiązania Rittal są zawsze optymalnie dostosowane do potrzeb inwestora, w pełni bezpieczne oraz zgodne z międzynarodowymi normami i standardami branżowymi. Dla zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu przetwarzania brzegowego firma Rittal oferuje darmowy E-book do pobrania: https://edge.rittal.com.pl/ebook-edge-data-center/, w którym można znaleźć wiele dodatkowych informacji o strukturach i rozwiązaniach brzegowych oferowanych przez Rittal.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.