Studia – kolejny krok w edukacji i szansa na lepszą pracę

Jerzy Biernacki
21.06.2021

Uzupełnienie kwalifikacji i zmiana zawodu

Studia podyplomowe zazwyczaj nie muszą być kontynuacją studiów I lub II stopnia. Dzięki temu dają możliwość zmiany zawodu w stosunkowo krótkim czasie. Najczęściej trwają od roku do dwóch lat. Możliwość kształcenia podyplomowego już po uzyskaniu tytułu licencjata oznacza szansę na szybsze uzyskanie kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia atrakcyjnej pracy. Programy studiów podyplomowych są ściśle ukierunkowane. Studenci zdobywają więc wiedzę i kompetencje z danej specjalizacji, zgodnie z wybranym kierunkiem. W przypadku kontynuacji kierunku studiów podyplomówka jest sposobem na poszerzenie wcześniej zdobytej wiedzy. Wzrost kompetencji zwiększa szanse na szybszą karierę i awans w pracy. Dodatkowa edukacja często jest niezbędna do uzyskania wyższego stanowiska i świadczy o zaangażowaniu pracownika.

Kiedy warto podjąć naukę na studiach podyplomowych?

Do podjęcia studiów podyplomowych niezbędny jest dyplom ukończenia studiów wyższych. Takie rozwiązanie jest doskonałym wyborem dla osób ze studiów magisterskich, a także absolwentów, osób poszukujących pracy i już pracujących – zwłaszcza że zazwyczaj nauka odbywa się w trybie niestacjonarnym. Podyplomówka daje szansę na poszerzenie swoich umiejętności i aplikowanie na stanowiska niedostępne po zakończeniu studiów I lub II stopnia. Przykładem są studia podyplomowe MBA dla kadry medycznej, przygotowujące do zarządzania ochroną zdrowia, a także Zarządzanie w sporcie, adresowane między innymi do byłych sportowców i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, czy wreszcie studia prawnicze – dostępne zarówno w wersji podyplomowej, jak i magisterskiej. W wielu przypadkach pracodawca gotów jest partycypować w kosztach studiów lub całkowicie je pokryć, by w zamian zdobyć pracownika o konkretnych umiejętnościach i wiedzy.

Wybór uczelni

Decydując się na podjęcie studiów warto zdecydować się na uczelnię renomowaną, cieszącą się uznaniem wśród ekspertów. Uczelnia biznesowa Akademia Leona Koźmińskiego to wg „Perspektyw” lider rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce. Od 2009 roku jest obecna w międzynarodowych rankingach „Financial Times”. Posiada „potrójną koronę akredytacyjną”: EQUIS, AMBA i AACSB i współpracuje z 220 uczelniami na całym świecie w zakresie wymiany międzynarodowej kadr i studentów. Oferowane przez nią kierunki podążają za trendami rynku pracy. Ta niepubliczna uczelnia biznesowa kształci wszechstronnie przyszłą kadrę biznesową. Studenci zdobywają tam nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, a ponadto poznają specjalistyczne narzędzia. Oczekuje na nich również Serwis Kariery stanowiący bogatą bazę ofert pracy dla studentów i absolwentów uczelni.

Studia mogą dać wiele korzyści. Warunkiem jest wybór właściwej uczelni i przemyślenie kierunku, na którym chce się zdobywać wiedzę. Pozwoli to na zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do rozwoju kariery zawodowej.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.