Zajęcie majątku przez komornika – kiedy jest możliwe?

Mateusz Nowak
19.01.2023

Komornik to funkcjonariusz państwowy, który ma prawo do przeprowadzania egzekucji komorniczych, czyli zajęcia majątku dłużnika, by spłacić z niego jego zadłużenie. Kiedy możliwe jest zajęcie komornicze i jak się ono odbywa?

Kiedy ma miejsce zajęcie majątku dłużnika?

Proces zajęcia majątku przez komornika prowadzony jest w sytuacji, gdy dłużnik ma nieopłacone zobowiązania, dlatego wierzyciel chce je odzyskać.

Takie procedury prowadzone są na skutek postępowań sądowych, na przykład po nieopłaconym kredycie, pożyczce, rachunku, czynszu, mandacie, fakturach.

Zajęcie komornicze może dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców i osób, które są byłymi przedsiębiorcami.

Jaki majątek dłużnika może zostać zajęty?

Komornik może zajmować różne składniki majątku należące do dłużnika, aby dzięki temu spłacić jego zadłużenie. Mienie zajmowane jest celu dalszej sprzedaży i zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Zajęcie majątku dłużnika może nastąpić na kilka sposobów:

  • Zajęcie ruchomości – komornik zajmuje wtedy rzeczy ruchome, takie jak meble, sprzęt elektroniczny, samochód czy biżuterię.

  • Zajęcie nieruchomości – dochodzi do zajęcia nieruchomości dłużnika, takie jak dom czy mieszkanie, działka.

  • Zajęcie wynagrodzenia – komornik ma prawo zająć część wynagrodzenia otrzymywanego przez dłużnika. Zajęcie jest też możliwe z emerytury, renty.

  • Zajęcie innych środków finansowych – także może on zająć inne środki dłużnika, takie jak pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych czy lokatach.

Jak przebiega zajęcie majątku przez komornika?

Odzyskanie długu przez komornika polega na przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Jak dokładnie odbywa się taki proces?

Proces odzyskiwania długu przez komornika obejmuje kilka etapów:

1. Tytuł wykonawczy – aby doszło do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, komornik potrzebuje tytułu wykonawczego, którym jest wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel musi więc najpierw udać się do sądu.

2. Zajęcie majątku – w następnej kolejności komornik może zająć majątek dłużnika, na przykład jak rzeczy ruchome, nieruchomości, wynagrodzenie czy środki finansowe.

3. Wycena – komornik przeprowadza oględziny zajętego majątku, w celu określenia jego wartości.

4. Licytacja – komornik wykonuje licytację majątku dłużnika, podczas której jest on sprzedawany najwyższemu licytującemu.

5. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela – po sprzedaży majątku dłużnika komornik przekazuje środki wierzycielowi.

Profesjonalna pomoc w odzyskaniu długów przez komornika – skorzystaj ze wsparcia komornika sądowego!

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.