Dobra informacja dla emerytów. W 2023 roku będzie spora podwyżka świadczeń

Mateusz Nowak
28.10.2022

Sejm przyjął ustawę, na mocy której w 2023 roku zostaną zwaloryzowane emerytury i renty. Mówimy o sporej podwyżce, ponieważ świadczenia mają wzrosnąć o co najmniej 250 zł. Podwyżkę dostaną również osoby otrzymujące najniższe emerytury i renty.

Waloryzacja, na którą emeryci i renciści wyjątkowo czekają

Drożyzna uderza w portfele wszystkich Polaków, jednak najmocniej odczuwają ją osoby najgorzej sytuowane – w tym emeryci i renciści. Dlatego zaproponowana przez rząd i przyjęta przez Sejm waloryzacja świadczeń jest stosunkowo hojna.

W marcu 2023 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane w oparciu o wskaźnik, którego wysokość jest prognozowana na poziomie 113,8 proc. Waloryzacja będzie mieć charakter procentowo-kwotowy i minimalnie wyniesie 250 zł (lub nie mniej niż 125 zł w przypadku osób pobierających emeryturę częściową).

Po waloryzacji najniższe świadczenie emerytalne wzrośnie do 1588,44 zł, podobnie jak renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1191,33 zł.

Dodajmy, że zwaloryzowane zostaną również emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych, a także emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie