Emeryci znów dostaną 14. emeryturę

Andrzej Winnicki
22.07.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której polscy emeryci ponownie otrzymają tzw. czternastkę, czyli 14. emeryturę. To dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, przysługujące również rencistom.

Czternastka na stałe

Podpis prezydenta oznacza, że czternastka przestanie być świadczeniem przyznawanym na mocy odrębnych przepisów, a wejdzie na stałe do kalendarza wypłaty emerytur. Tym samym polscy emeryci i renciści będą corocznie otrzymywać dwa dodatkowe świadczenia – 13. i 14. emeryturę.

Dla zdecydowanej większości emerytów i rencistów czternastka będzie odpowiadać kwocie najniższej emerytury (w tym roku obowiązującej od 1 marca). Dotyczy to wszystkich osób, których obecne świadczenie nie przekracza 2900 zł – w przypadku pozostałych emerytów i rencistów kwota ta będzie odpowiednio pomniejszana.

Miesiąc wypłaty czternastej emerytury, w drodze rozporządzenia, ma określać Rada Ministrów, nie później niż do 31 października. Świadczenie będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe, głównie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przegląd wydarzeń tygodnia 17.07-23.07 2023

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie