Polska obchodzi 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej

Marek Szydełko
04.05.2024

1 maja minęły dokładnie dwie dekady od momentu, kiedy Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami - Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami - stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

20 lat imponującego rozwoju gospodarczego

Traktat akcesyjny, który umożliwił nam przystąpienie do UE, został podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach przez polską delegację na czele z premierem Leszkiem Millerem. W czerwcu tego samego roku, w wyniku ogólnokrajowego referendum, ponad 77% głosujących Polaków opowiedziało się za wstąpieniem do Unii.

Członkostwo Polski we Wspólnocie miało i nadal ma realne przełożenie na naszą gospodarkę oraz zamożność społeczeństwa. Dość napisać, że w tym okresie PKB na głowę mieszkańca wzrosło aż o 100%, co jest najlepszym wynikiem w całej Unii – obok Irlandii i Malty.

Przegląd wydarzeń tygodnia 29.04.-05.05.2024

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie